Cộng đồng

Được thiết kế cho người mới bắt đầu tìm hiểu NDT và các chuyên gia, Trung tâm kiến thức là cổng thông tin kiến thức về NDT.

Nâng cao kiến ​​thức của bạn về các công cụ kiểm tra với các chương trình đào tạo toàn diện, giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể. Trung tâm cũng hi vọng là nơi chia sẻ kiến ​​thức và ý tưởng, hãy khám phá các tài nguyên bên dưới và trở thành một phần của cộng đồng VISCO.

Diễn đàn Facebook Chat

Kiến thức cơ bản

Khi thực hiện kiểm tra không phá hủy, tình trạng của phôi được kiểm tra mà không làm hư hỏng vật liệu. Các phương pháp thử nghiệm riêng biệt dựa trên các hiệu ứng vật lý khác nhau. Cơ sở dữ liệu kiến ​​thức của chúng tôi cung cấp một số kiến ​​thức cơ bản cho các kỹ thuật NDT.

Đặc tính vật liệu

Trong khi các phương pháp phá hủy có ưu điểm là cho kết quả trực tiếp, còn các phương pháp NDT chỉ cho được các kết quả gián tiếp thông qua so sánh đối chứng với mẫu chuẩn. Đặc tính vật liệu luôn là các giá trị cần được quan tâm trong khi tiến hành các phương pháp kiểm tra NDT.

Các đặc tính vật liệu được liệt kê ở đây lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Khi sử dụng cần kiểm tra lại với các tài liệu khác do tính chính xác của các nguồn chưa được kiểm chứng.

 

블로그

더보기

동영상