SteerROVER 방향성 자동 초음파 스캐너

Bộ quét siêu âm công nghiệp SteerROVER có thiết kế sử dụng motor, có thể lái thay đổi hướng khi kiểm tra siêu âm mối hàn và kiểm tra lập bản đồ ăn mòn tự động. Đây là sản phẩm bộ quét hiện đại nhất của Olympus với những tính năng cao cấp.

The new SteerROVER motorized, steerable scanner for weld or corrosion inspection. This new device will sit atop the scanner product line thanks to several high-end features. View in Olympus website (English).

견적 문의