3개 결과 출력

Chụp quét cắt lớp (CTE) là kỹ thuật đánh giá không phá hủy mạnh mẽ để tạo ra các hình ảnh mặt cắt ngang 2 chiều và 3 chiều của vật thể từ hình ảnh X-quang phẳng. Các đặc tính của cấu trúc bên trong của một vật như kích thước, hình dạng, khiếm khuyết bên trong, và mật độ vật liệu có thể thu được từ hình ảnh CT.

Vật thử nghiệm được đặt trên một bàn xoay giữa một nguồn bức xạ và một hệ thống thu nhận hình ảnh. Bàn xoay và hệ thống hình ảnh được kết nối với máy tính để thu thập hình ảnh tia X tương quan với vị trí của vật cần kiểm tra. Hệ thống thu nhận hình ảnh hai chiều của mẫu vật như trong chụp ảnh phóng xạ thông thường, sau đó phần mềm máy tính chuyên dụng cho phép tổng hợp các hình ảnh cắt ngang của chi tiết kiểm tra.