8개 결과 출력

Các trạm kiểm tra từ được cấu hình cho phương pháp kiểm tra từ ướt, với màn che, hệ thống tuần hoàn, bồn chứa dung dịch từ, đèn ánh sáng trắng, đèn ánh sáng huỳnh quang UV, quạt…

Các trạm kiểm tra hạt từ tính là hệ thống NDT có khả năng tạo ra từ trường mạnh để kiểm tra các cấu kiện lớn, dài hoặc số lượng nhiều. Thông thường, thiết bị Bench MPI bao gồm các chức năng chỉnh lưu lượng dòng điện, hỗ trợ cả từ hóa vòng và dọc, do đó có thể tìm thấy các khuyết tật ở tất cả các hướng. VISCO cung cấp các trạm từ tiêu chuẩn có sẵn hoặc theo thiết kế riêng theo nhu cầu khách hàng.