Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong các ứng dụng NDT thông thường và nâng cao. Nhóm chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong hầu hết các phương pháp NDT được sử dụng trong ngành công nghiệp.

Các dự án kiểm tra không phá hủy (Dịch vụ nhân sự bậc 3)
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bậc 3 (PCN & ASNT) cho chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện những dự án liên quan đến xây dựng nhà máy, giàn khoan ngoài khơi, thân, vỏ tàu, bồn bể áp lực, các cấu kiện dưới biển. Các chuyên gia NDT bậc 3 của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với ASME, BS, AWS, API và các tiêu chuẩn khác. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Thủ tục, quy trình / đánh giá và tư vấn kỹ thuật
 • Kiểm tra chéo thực tế / giám sát
 • Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống kiểm tra không phá huỷ và hệ thống chất lượng phù hợp với nhiện vụ và yêu cầu của mỗi cơ sở công nghiệp và xu thế phát triển của thế giới.
 • Tư vấn xây dựng các quy trình kiểm tra, kiểm định thiết bị, hàng hoá, sản phẩm công trình công nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tư vấn lựa chọn kỹ thuật và công nghệ đo lường – kiểm tra phù hợp từng nhiệm vụ của các ngành công nghiệp khác nhau.
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ mời thầu, dự thầu và chọn thầu về NDT.
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn NDT bậc 3 cho các cơ sở, tổ chức có các hoạt động NDT.
 • Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu các dự án, cơ sở NDT.
 • Thẩm định các quy trình NDT theo các chuẩn quốc tế và theo yêu cầu của chủ dự án, chủ đầu tư.
 • Thẩm định các kết quả kiểm tra của các cơ sở dịch vụ NDT.

Phát triển Kỹ thuật Kiểm tra/tư vấn giải pháp

Có thể là một chi tiết phức tạp hoặc vật liệu không phổ biến, nhân sự bậc 3 và các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm của chúng tôi có thể cung cấp kỹ thuật kiểm tra chất lượng và đưa ra các kết quả khả thi nhất.

 • Kiểm tra Phased Array và TOFD cho các mối hàn hợp kim hay HDPE
 • Các mối hàn đa thành phần kim loại, kiểm tra vật liệu SS & DSS
 • Vật kiểm tra phức tạp với phạm vi tiếp cận hạn chế
 • Ứng dụng UT, PAUT & TOFD ở nhiệt độ cao

Scan Plan nâng cao

Đối với những trường hợp cần phân tích thêm dữ liệu kiểm tra, chúng tôi cung cấp phương án phân tích dựa trên tất cả các tham số đầu vào, kết quả kiểm tra sơ bộ và sử dụng cho việc sửa đổi và phân tích tiếp theo. Các chuyên gia của chúng tôi dựa trên các kết quả có thể cung cấp kế hoạch kiểm tra đã tùy chỉnh để tăng cường hiệu suất và POD.

 • Các thông số kiểm tra.
 • Đề xuất các thủ tục và quy trình kiểm tra theo các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế.
 • Kết hợp nhiều phương pháp với thời gian truyền nhiễu xạ (ToFD), Phased array (PA) và các phương pháp xung dội thông thường.
 • Các minh họa chi tiết phạm vi kiểm tra.
 • Tư vấn quản lý dữ liệu cho dự án kiểm tra hoàn chỉnh.
 • Định dạng báo cáo, thủ tục theo từng dự án