CTY TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam

CN CTY TNHH Giải pháp kiểm định Việt Nam

Gửi mail liên hệ

Phòng thí nghiệm VILAS-431

Phòng Đo lường – Hiệu chuẩn của VISCO được công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025 với nguồn nhân lực trình độ cao, dày dạn kinh nghiệm, hệ thống thiết bị chuẩn mạnh có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu về hiệu chuẩn các thiết bị NDT.

Liên hệ sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị:

Liên hệ sửa chữa/hiệu chuẩn