2개 결과 출력

Blue Star Engineering & Electronics Ltd (Blue Star E&E) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Star Limited, một tập đoàn kỹ thuật trị giá 681 triệu USD có trụ sở chính tại Ấn Độ. Công ty đã tạo dựng được danh tiếng mạnh mẽ trong việc cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến cũng như các giải pháp kỹ thuật chìa khóa trao tay phục vụ cho ngành công nghiệp trên khắp thế giới.