社区

Được thiết kế cho người mới bắt đầu tìm hiểu NDT và các chuyên gia, 知识中心 là cổng thông tin kiến thức về NDT.

通过帮助您达到特定标准的全面培训计划来增强您对测试工具的了解。该中心还希望成为分享知识和想法、探索以下资源并成为 VISCO 社区的一部分的地方。

论坛 Facebook 聊天

Kiến thức cơ bản

Khi thực hiện kiểm tra không phá hủy, tình trạng của phôi được kiểm tra mà không làm hư hỏng vật liệu. Các phương pháp thử nghiệm riêng biệt dựa trên các hiệu ứng vật lý khác nhau. Cơ sở dữ liệu kiến ​​thức của chúng tôi cung cấp một số kiến ​​thức cơ bản cho các kỹ thuật NDT.

Đặc tính vật liệu

Trong khi các phương pháp phá hủy có ưu điểm là cho kết quả trực tiếp, còn các phương pháp NDT chỉ cho được các kết quả gián tiếp thông qua so sánh đối chứng với mẫu chuẩn. Đặc tính vật liệu luôn là các giá trị cần được quan tâm trong khi tiến hành các phương pháp kiểm tra NDT.

Các đặc tính vật liệu được liệt kê ở đây lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Khi sử dụng cần kiểm tra lại với các tài liệu khác do tính chính xác của các nguồn chưa được kiểm chứng.

 

博客

看更多

视频