搜索结果 19:

方法 kiểm tra trực quan 好的 Visual Inspection là một trong những phương pháp thông dụng nhất trong hệ thống kiểm tra chất lượng. Kiểm tra trực quan sử dụng các kỹ năng cảm nhận trực giác của con người như nhìn, sờ, ngửi, nghe để đánh giá một vật liệu.

Trong công nghiệp, kiểm tra trực quan để thu thập sơ bộ tình trạng hiện tại của thiết bị, giúp nhà quản lý lập kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa, dự toán kinh phí nhằm tránh những sự cố trong quá trình vận hành làm có thể làm tổn thất đến hoạt động sản xuất của công ty.

Việc kiểm tra bằng mắt thường có thể được thực hiện bằng cách nhìn trực tiếp vào mẫu thử hoặc sử dụng các dụng cụ quang học như kính lúp, gương, kính soi và hệ thống quan sát có máy tính hỗ trợ. VT có thể được áp dụng để kiểm tra các vật đúc, rèn, các thành phần gia công và mối hàn và được sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp.

Kiểm tra nội soi công nghiệp bằng hình ảnh (RVI) là phương pháp kiểm tra sử dụng các công cụ hỗ trợ như thiết bị nội soi ống cứng (Rigid Borescope), thiết bị nội soi sợi cáp quang (Fiberscope) và hiện đại nhất hiện nay là thiết bị nội soi kỹ thuật số. Thiết bị nội soi công nghiệp (Industrial Endoscope/Borescope/Videoscope) giúp quan sát tại những vị trí, không gian nhỏ, hẹp, nằm sâu bên trong mà mắt thường hoặc các loại máy thu chụp hình thông thường không thể quan sát được.

Ưu điểm

  • Giá thành thực hiện thấp.
  • Thiết bị di động (nếu có sử dụng).
  • Có kết quả ngay lập tức.
  • Yêu cầu kỹ năng tối thiểu.
  • Quá trình chuẩn bị nhanh.

Hạn chế

  • Chỉ thích hợp cho các bề mặt có thể nhìn thấy và tiếp cận được.
  • Chỉ phát hiện được các khuyết tật lớn lớn, trên bề mặt.
  • Vết xước có thể bị hiểu sai thành vết nứt.
  • Chất lượng kiểm tra chịu ảnh hưởng của tình trạng bề mặt, điều kiện vật lý, yếu tố môi trường và con người đánh giá.


缺陷内窥镜

工业硬管内窥镜


VT, Visual Testing, Kiểm tra trực quan, Kiểm tra quan sát hình ảnh, camera nội soi công nghiệp, camera đẩy, thiết bị nội soi