显示 1-24 个结果(共 149 个结果)

Danh mục sản phẩm bao gồm thiết bị thử nghiệm, đo lường và quan sát hình ảnh. Các công nghệ kiểm tra bao gồm kiểm tra trực quan từ xa (RVI), siêu âm (UT), siêu âm mảng pha (功率放大器), dòng điện xoáy (欧共体), dòng xoáy mảng pha (非洲经委会), huỳnh quang tia X (红外光谱) và quang học đo lường. Các sản phẩm của chúng tôi giới thiệu bao gồm máy phát hiện khuyết tật siêu âm và thiết bị đo độ dày, hệ thống kiểm tra không phá hủy, máy phân tích XRF và XRD và nhiều lựa chọn cho các bộ gá quét công nghiệp, đầu dò, phần mềm kiểm tra không phá hủy và phụ kiện phục vụ cho NDT. Các công cụ kiểm tra công nghiệp, thiết bị NDT, thiết bị nội soi công nghiệp tại Việt Nam được phân phối thông qua VISCO.

Thành lập công ty EVIDENT từ bộ phận Scientific Solution của Olympus

Đầu năm 2021, Olympus đã công bố kế hoạch tổ chức lại Bộ phận Giải pháp Khoa học thành một công ty độc lập. Việc tổ chức lại này sẽ cho phép bộ phận Giải pháp Khoa học có mức độ tự chủ và đáp ứng nhanh hơn và linh hoạt hơn đối với nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực khoa học đời sống và công nghiệp. Công ty mới sẽ thành lập từ bộ phận Giải pháp khoa học sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, thể hiện nỗ lực của Olympus trong việc cung cấp các công nghệ, giải pháp và quy trình làm việc trong hỗ trợ khách hàng khám phá những hiểu biết mới và cung cấp bằng chứng trong lĩnh vực chuyên môn. Olympus cũng xác nhận với các đối tác và khách hàng, sẽ không có sự thay đổi từ công ty mới đối với các sản phẩm hoặc khả năng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kèm theo. Công ty EVIDENT sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm dưới tên Olympus trong tương lai gần. Tại Việt Nam, các sản phẩm của Olympus và Evident sẽ được phân phối thông qua VISCO.
  • Thiết bị Kiểm tra video nội soi công nghiệp (RVI).
  • Thiết bị kiểm tra siêu âm (UT), Siêu âm Phased Array (PA), Siêu âm lấy nét tổng thể (FMC/TFM), Thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy - Eddy Current Testing (ECT) và thiết bị phân tích XRF (XRF/XRD).
Xem thêm thông cáo báo chí tiếng Việttiếng Anh.