显示单一结果

Các phương pháp thử nghiệm không phá hủy (NDT) cho phép phân tích hiệu quả và chính xác các thuộc tính của vật liệu khác nhau như thành phần, vật liệu mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Một trong những phương pháp NDT hiệu quả nhất là Phản xạ xung âm (ACOUSTIC PULSE REFLECTOMETRY – APR). Các chi tiết được kiểm tra vẫn được bảo toàn, giúp tiết kiệm tiền và thời gian thay cho các kiểm tra thông thường có thể chậm, cồng kềnh và hạn chế.

Phản xạ xung âm (APR) là một trong những phương pháp không phá hủy hiệu quả, nó thường được sử dụng để kiểm tra các chi tiết ống. Với công nghệ này, một xung âm thanh được truyền vào ống và được thu bằng một micrô. Micrô ghi nhận bất kỳ sự gián đoạn nào của xung tạo ra do sự phản xạ được xác định bởi các đặc tính của các bất liên tục trong vật liệu. Cách kiểm tra sáng tạo này sẽ phát hiện các bất thường, sự rò rỉ, tăng/giảm đường kính và tắc nghẽn trong hệ thống ống công nghiệp hay các bộ trao đổi nhiệt.