搜索结果 6:

FMC

Full Matrix Capture; Kỹ thuật thu phát toàn mảng FMC thu thập và xử lý dữ liệu sử dụng đầu dò siêu âm mảng trong đó mỗi biến tử trong mảng đầu dò đều được sử dụng để làm bộ phát tín hiệu, tất cả các biến tử cũng sẽ được dùng để thu nhận tín hiệu cho mỗi xung tín hiệu phát đi.

TFM

Total Focusing Method; Là kỹ thuật hội tụ điện tử sử dụng kỹ thuật thay đổi độ trễ trên từng biến tử thu qua đó hội tụ theo các độ sâu và hướng khác nhau tạo thành một lưới điểm dữ liệu mỗi khi xung tín hiệu phát được truyền đi. Thường xung phát sẽ sử dụng số lượng lớn chùm âm hoặc chùm âm có độ mở rộng lớn.

Trong một số điều kiện nhất định, các chế độ hiển thị TFM cung cấp hình ảnh nét toàn phần của khuyết tật theo vị trí hình học thực sự bên trong vật liệu. Độ chính xác đến mức nào phụ thuộc vào một vài yếu tố, bao gồm đầu dò, nêm, phương pháp quét và chế độ lan truyền (hoặc bộ sóng) được sử dụng. Do vậy việc xác định định hướng hình học của bất liên tục sẽ dễ dàng hơn nhiều.