Sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá hủy

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của VISCO gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các kỹ sư được chính hãng đào tạo và được trang bị các công cụ chuyên dụng, đáp ứng nhanh chóng, thuận tiện với giá cả hợp lý các yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá huỷ và các thiết bị đo lường kiểm định khác của khách hàng trong cả nước.

  • Sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị siêu âm
  • Sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị đo chiều dày
  • Sửa chữa thiết bị chụp ảnh phóng xạ, ống phát tia X
  • Sửa chữa thiết bị kiểm tra không phá hủy
  • Sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị từ tính, gông từ xách tay
  • Sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị dòng điện xoáy
  • Sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị đo chiều dày lớp phủ
  • Sửa chữa máy nội soi video công nghiệp
  • Sửa chữa thiết bị nội soi ống cứng
  • Sửa chữa thiết bị nội soi ống mềm

Các thiết bị sửa chữa xong cũng có thể được hiệu chuẩn theo ISO 17025 bởi Phòng thí nghiệp VILAS 431.