베트남 비파괴검사 인증제도 및 NDT 교육업체 목록

NDT 인증 시스템 및 NDT 인증 소개 유효...

Thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo siêu âm bậc 2 – PCN”

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ PCN trong kỹ thuật...

Thông báo tuyển sinh “Đào tạo kiểm tra siêu âm bậc 2 – PCN”

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ PCN trong kỹ thuật...