Một ngày làm việc của nhân viên kiểm tra NDT ngoài giàn khoan cùng bộ quét ăn mòn HydroFORM™

Tại Bilfinger UK có trụ sở tại Esbjerg, Đan Mạch, Raphael Mokri là một Kỹ...

Kiểm tra phát xạ âm trong phát hiện và giám sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn

Ăn mòn và rò rỉ dưới lớp bảo ôn Ăn mòn dưới lớp bảo ôn...

위상 일관성 이미징(PCI)의 5가지 장점

소프트웨어 MXU 5.10 출시와 함께 OmniScan™ 결함 초음파...

PA-CAT(TM)을 사용한 언더 베어링 부식 테스트(CUPS)

베어링 배관 문제 아래의 부식에 대해...

XRD를 이용한 풍력 터빈 기어 및 기어박스의 부식 분석

배경 풍력 터빈의 일부 중요한 구성 요소는 다음과 같은 영향을 받기 쉽습니다.

수중 초음파 테스트 애플리케이션

수중 초음파 검사의 역사 초음파 검사(UT)는 ...

주요 수도관과 수력 발전에서의 역할?

Thủy điện là một nguồn năng lượng tái tạo sử dụng động năng của nước...

압력 장비에 대한 FFS 평가 수행

Đánh giá Fitness for Service (FFS) là phương pháp tiêu chuẩn và tốt nhất khi...

열교환기의 석회질을 제거하고 청소하고 청소 상태를 확인합니다.

Tại sao nên làm sạch ống bình ngưng và bộ trao đổi nhiệt? Các ống...

Kiểm tra liên kết dạng kissing-bond trong vật liệu composite

Mở đầu Nhu cầu về các cấu trúc mạnh hơn, nhẹ hơn trong ngành hàng...

Phân tích nguyên nhân hư hỏng trong khoa học vật liệu

Nguyên nhân hư hỏng vật liệu Các bản tin tức trên truyền hình luôn tập...

Cánh quạt điện gió XL cần tới RollerFORM XL

RollerFORM XL giúp công việc kiểm tra cánh quạt điện gió siêu lớn sự tăng...

Tối đa hóa tốc độ kiểm tra RFT tube testing

Chúng ta đều biết việc tối ưu hóa tốc độ kiểm tra trong tube testing...

Tối đa hóa tốc độ kiểm tra IRIS tube testing

Làm sáng tỏ các thông số ảnh hưởng đến tốc độ kiểm tra IRIS trong...

위험 평가 기반 감사 계획(RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh...