Chuẩn hóa việc kiểm tra độ dày với bản đồ vị trí đo tùy chỉnh tương tác trực quan

Từ việc tạo ra các sản phẩm tiêu dùng đến phát triển các công nghệ tiên tiến, sản xuất đóng vai trò then chốt trong hầu hết mọi lĩnh vực. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và sự tuân thủ cần được chú trọng và việc kiểm tra thường xuyên giúp duy trì các tiêu chuẩn cao này.

Để hợp lý hóa quy trình kiểm tra và tối ưu hóa nỗ lực kiểm soát chất lượng, các kỹ sư của chúng tôi đã phát triển tính năng đo độ dày mới: Bản đồ điểm đo tương tác (Interactive Custom Template). Tính năng có sẵn trên máy đo độ dày siêu âm 72DL PLUS™ , Bản đồ điểm đo hiển thị các vị trí cần kiểm tra được đánh dấu rõ ràng trên hình ảnh của bộ phận, cung cấp cho người dùng một công cụ trực quan khi thực hiện các phép đo độ dày thông thường.

Trong bài này, chúng ta khám phá cách Bản đồ điểm đo tương tác hỗ trợ sản xuất, từ tiêu chuẩn hóa quy trình kiểm tra độ dày đến cải thiện kiểm soát chất lượng và hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Chuẩn hóa quy trình kiểm tra độ dày trong sản xuất

Bản đồ điểm đo cung cấp tham chiếu trực quan về bộ phận đang được kiểm tra với các vị trí kiểm tra được đánh dấu rõ ràng. Người giám sát có thể sử dụng Ứng dụng Giao diện PC để tạo template theo các bước đơn giản sau:

  • Tải hình ảnh chi tiết sẽ kiểm tra
  • Đánh dấu các vị trí cụ thể cần kiểm tra
  • Đặt tên cho mỗi vị trí kiểm tra (tùy chọn)
  • Chọn màu sắc để biểu thị trạng thái và chất lượng đo độ dày

Sau khi tạo template tùy chỉnh, người giám sát có thể gửi mẫu đến một hoặc nhiều máy đo 72DL PLUS sử dụng trong quy trình sản xuất. Việc tiêu chuẩn hóa trên nhiều thiết bị giúp loại bỏ sự mơ hồ, nhờ đó tất cả các nhân viên giám sát chất lượng có thể thực hiện theo cùng một quy trình và đánh giá các bộ phận một cách nhất quán, bất kể vị trí hoặc ca làm việc.

Quy trình tạo hình ảnh chi tiết trên Ứng dụng Giao diện PC, cho phép người giám sát thêm vị trí đo độ dày (TML) trên hình ảnh đã tải lên và chọn màu để biểu thị trạng thái của TML.

Hiệu quả và độ chính xác trong quá trình kiểm tra độ dày

Khi người kiểm tra mở lại các thiết lập trên máy đo chiều dày 72DL PLUS, thiết bị sẽ hiển thị hình ảnh của bộ phận cần kiểm tra với các vị trí kiểm tra được đánh dấu rõ ràng. Người kiểm tra có thể sử dụng màn hình cảm ứng để phóng to và xoay mẫu để xác nhận rằng họ đang kiểm tra đúng vị trí được chỉ định.

Bản chất tương tác của Bản đồ điểm đo chỉnh cung cấp phản hồi theo thời gian thực trong quá trình kiểm tra. Khi các phép đo được ghi lại, máy đo sẽ cập nhật mẫu với các màu tương ứng với trạng thái của vị trí đo độ dày (TML), cung cấp cho người kiểm tra phản hồi trực quan. Tính năng tương tác này cho phép người kiểm tra nhanh chóng xác định các bất thường hoặc khuyết tật tiềm ẩn về độ dày, giảm thời gian kiểm tra để có thể khắc các vấn đề ngay khi phát sinh.

Mẫu template trên 72DL PLUS hiển thị hình ảnh một chiếc ô tô. Các TML có màu sắc tương ứng cung cấp phản hồi giá trị độ dày đo được theo thời gian thực cho người kiểm tra tại xưởng sản xuất.

Đào tạo và hỗ trợ kiểm tra độ dày

Bản đồ điểm đo tương tác cũng có lợi cho việc đào tạo nhân viên mới vì mẫu cung cấp sự rõ ràng về các vị trí cụ thể cần được kiểm tra. Trong tệp dữ liệu kiểm tra (IDF), người giám sát và thanh tra viên đều có thể dễ dàng xem lại các phép đo, quét A, điều kiện cảnh báo và các thông tin khác cho từng điểm TML, bao gồm cả trạng thái kiểm tra của nó trên mẫu.

Dữ liệu này có thể được xem xét trực tiếp trên máy đo hoặc thông qua Ứng dụng Giao diện PC. Thiết lập này thúc đẩy các hoạt động kiểm tra nhất quán và giúp các thanh tra viên mới dễ dàng tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm tra đã thiết lập.

Xem lại các tệp dữ liệu kiểm tra trên Ứng dụng Giao diện PC với các phép đo cho từng TML và tùy chọn chuyển đổi giữa chế độ hiển thị dạng sóng và chế độ hiển thị bản đồ đo.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phân tích dữ liệu để kiểm tra độ dày

Chế độ mẫu bản đồ vị trí đo cũng hỗ trợ quản lý và phân tích dữ liệu. Dữ liệu đo có thể được ghi lại và liên kết dễ dàng với các vị trí cụ thể trên mẫu. Các tệp dữ liệu kiểm tra được chuyển đến Ứng dụng Giao diện PC có thể được phân tích và xem xét. Dữ liệu có thể sử dụng để nghiên cứu xu hướng độ dày của từng TML của một bộ phận và sử dụng thông tin này cho tài liệu kiểm soát chất lượng, cải tiến quy trình và tuân thủ.

Ứng dụng Giao diện PC hiển thị xu hướng độ dày của TML cho một bộ phận có phép đo nhiều lớp.

Đẩy mạnh việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trong sản xuất

Trình tạo báo cáo trong Ứng dụng Giao diện PC trao quyền cho các nhà phân tích dữ liệu tạo báo cáo cho các bên liên quan với nhiều dữ liệu kiểm tra:

  • Thông tin thiết lập cho từng chi tiết
  • Tệp dữ liệu kiểm tra
  • Số liệu thống kê
  • Xu hướng độ dày
  • Hình ảnh bản đồ với TML

Những báo cáo chi tiết này hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép các bên liên quan đưa ra lựa chọn sáng suốt dựa trên dữ liệu toàn diện và đáng tin cậy.

Bằng cách tiêu chuẩn hóa việc kiểm tra, nâng cao hiệu quả và độ chính xác, cải thiện hoạt động đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích dữ liệu, Bản đồ điểm đo tương tác cho phép nhà sản xuất tối ưu hóa các nỗ lực kiểm soát chất lượng. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy những cải tiến và tác động mà tính năng này mang lại cho ngành sản xuất. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc để tìm hiểu thêm về cách Bản đồ điểm đo tương tác có thể phù hợp với quy trình kiểm soát chất lượng của bạn, chỉ cần liên hệ với VISCO.

답글 남기기

이 사이트는 스팸을 줄이기 위해 사용자 확인 플러그인을 사용합니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 확인하세요 .