XRF di động sử dụng trong Khai thác và thăm dò Uranium

Các thiết bị XRF cầm tay (pXRF) như máy phân tích Vanta™ XRF của Olympus có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thăm dò và khai thác quặng và mỏ urani bằng cách đo chính xác nồng độ urani ở mức phần triệu (ppm) trong nhiều loại mỏ khác nhau.

Máy phân tích Vanta pXRF cung cấp hiệu suất tuyệt vời khi phân tích các mẫu quặng khác nhau, bao gồm đá sa thạch, đá breccia, quặng vàng đồng sắt (IOCG) và thạch anh monzonite—các chất nền thường chứa quặng uranium (U). Các mẫu khoáng sản chứa U này có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Các mỏ đang hoạt động như mỏ McArthur River, Olympic Dam, Cigar Lake, mỏ uranium lộ thiên Husab và Dự án Westmoreland, tất cả đều chứa các loại quặng dạng này. 1 Các biểu đồ bên dưới chứng minh rằng Vanta pXRF cung cấp kết quả chính xác trên tất cả các chất nền và mức nồng độ, như được biểu thị bằng độ dốc và R2 gần bằng 1.

Hình 1. Hiệu suất phát hiện uranium của Vanta pXRF và các nguyên tố liên quan để khai thác và thăm dò

Một trong các cách khai thác khai thác uranium phổ biến là thông qua lọc tại chỗ (ISL). 2 Kỹ thuật này hòa tan các khoáng chất chứa quặng uranium, sau đó hỗn hợp được bơm lên bề mặt. Thông qua ISL, những đơn vị khai thác uranium có thể khai thác quặng uranium mà không cần sử dụng các kỹ thuật khai thác truyền thống đắt tiền hơn. Gần 60% uranium của thế giới đến từ uranium thông qua khai thác ISL. Tương tự như phân tích khối lượng quặng uranium truyền thống, điều quan trọng đối với hiệu quả khai thác là xác định nồng độ uranium trong dung dịch lỏng. Vanta pXRF có thể xác định chính xác nồng độ này tại hiện trường mà không cần chuẩn bị mẫu mất nhiều thời gian.

Hình 2. Hiệu suất phát hiện uranium của Vanta pXRF trong các dung dịch trong quá trình lọc tại chỗ

Mặc dù việc phát hiện uranium mức thấp một chữ số là một yêu cầu đối với phân tích địa hóa, nhưng nhiều mỏ thậm chí còn cần giới hạn phát hiện thấp hơn đối với các công việc thăm dò phổ biến. Để tìm các khu vực có nồng độ uranium rất thấp này, người ta thường sử dụng “công cụ tìm đường – pathfinders “. Những pathfinders này sử dụng các nguyên tố thường xuất hiện theo cặp, chẳng hạn như:

  • Niken (Ni), asen (As), molypden (Mo) và chì (Pb) trong trầm tích không đồng nhất
  • Lưu huỳnh (S), titan (Ti), sắt (Fe), selen (Se) và Mo trong sa thạch
  • Fe, Đồng (Cu), bạc (Ag), bari (Ba), vàng (Au) và các nguyên tố đất hiếm (REE) trong các mỏ IOCG
Nguyên tố cần tìmNguyên tố dẫn đường (Pathfinder Elements)
Trầm tích không đồng nhấtNi, As, Mo, Pb
Sa thạchS, Ti, Fe, Se, MO
IOCGFe, Cu, Ag, Ba, Au, REE
Quartz-pebble conglomerateS, Ti, Fe, Ni, Ag, Au, REE

Ưu điểm của việc sử dụng Máy phân tích Vanta™ pXRF cho Khai thác và Thăm dò Uranium

Máy phân tích Vanta pXRF của Olympus cung cấp nhiều ưu điểm và tính năng phân tích cho khai thác và thăm dò uranium, bao gồm:

  • Chuẩn bị mẫu tối thiểu, chi phí thấp
  • Không cần thêm phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng, bao gồm nguồn điện bên ngoài, khí nén hoặc buồng mẫu
  • Thử nghiệm nhanh với thông lượng cao với định lượng nguyên tố nhanh
  • Phân tích tại chỗ và cho kết quả sau vài giây để giảm thiểu thời gian chết

Tìm hiểu thêm về máy phân tích XRF cầm tay Vanta trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với VISCO để có thêm thông tin.

Tài liệu tham khảo

  1. World Nuclear Association. (2020, September). Uranium Production Figures, 2010-2019. Retrieved March 08, 2021, from https://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/uranium-production-figures.aspx
  2. Vance, R. (2014). Uranium 2014: resources, production and demand. NEA News, 32(1/2), 26.

답글 남기기

이 사이트는 스팸을 줄이기 위해 사용자 확인 플러그인을 사용합니다. 댓글 데이터가 어떻게 처리되는지 확인하세요 .