EPOCH XT – 2006

Máy siêu âm khuyết tật kỹ thuật số 100% đầu tiên của Olympus có công nghệ Dải động cao đã được cấp bằng sáng chế

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .