EPOCH 2 – 1991

Máy siêu âm khuyết tật đầu tiên cung cấp các tính năng kỹ thuật số, bao gồm các đường cong DAC và quét B có mã hóa vị trí

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .