EPOCH 1000 – 2008

Loạt máy siêu âm khuyết tật EPOCH của Olympus đầu tiên hỗ trợ siêu âm nâng cao với hình ảnh Phased Array tích hợp

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .