Chọn IQI khi kiểm tra chụp ảnh phóng xạ

Khi chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, các tiêu chuẩn thường yêu cầu phải đặt...

An toàn cho nhân viên chụp ảnh phóng xạ

Các nguồn phóng xạ đem lại nhiều lợi ích cho con người qua các ứng...