Thiết bị phân tích rung động DC-23 Vibration Analyzer

DC-23 Vibration Analyzer – máy phân tích rung động hai kênh thế hệ thứ 4 với các kênh đồng bộ. Thiết bị được sử dụng để phân tích rung động với chế độ tự động, đo theo đường bao, đo phổ chéo để theo dõi tình trạng hay chẩn đoán cân bằng rôto.

DC-23 đo tất cả các tham số đồng thời từ hai kênh được đồng bộ cùng thông tin bản ghi thời gian, giúp cho các phép đo nhanh hơn và đáng tin cậy hơn để chẩn đoán và phân tích lỗi máy và động cơ.

DC-23 Vibration Analyzer – the 4th generation dual channel vibration analyzer with synchronous channels. It is used for vibration analysis including levels, auto-, envelope-, cross-spectra measurements, orbits for condition monitoring, diagnostics, rotor balancing.

The DC-23 measures all the parameters simultaneously for two channels and from one time domain signal record. Is makes measurements much faster and more reliable for diagnostics and machine fault analysis.

Liên hệ nhận báo giá