Đầu dò nào phù hợp cho kiểm tra TFM?

Vẫn áp dụng các nguyên lý kiểm tra siêu âm cơ bản Để bắt đầu,...

AIM 소개 – OmniScan X3의 TFM 음향 영향 맵

관치항Guillaume PainchaudBenoit Lepage이 기사는 심포지엄에서 처음 발표되었습니다...

2 코멘트