Đo mức chất lỏng bằng phương pháp siêu âm

Ứng dụng Đo mức chất lỏng trong thùng chứa hoặc đường ống bằng phương pháp...

Kiểm tra ăn mòn với các đầu dò biến tử kép

Ứng dụng Sử dụng đầu dò biến tử kép (“đôi”) để đo chiều dày kim...