Địa hóa học với VANTA XRF: 9 Video hướng dẫn chi tiết giúp bạn thành công

Lập kế hoạch chi tiết cho chương trình kiểm tra huỳnh quang tia X (XRF) thực địa trong nghiên cứu địa hóa học có thể khó khăn. Hiệu chuẩn, chuẩn bị mẫu và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thành công của dự án. Để giúp bạn bắt đầu suôn sẻ, chúng tôi đã thực hiện chín video hướng dẫn miễn phí.

Từ việc đặt mục tiêu đến khi đưa chương trình của bạn vào điều kiện thực tế, hãy tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết để thành công với thiết bị Vanta™ XRF của mình.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .