Câu hỏi thường gặp về Định dạng tệp mở NDE

Với việc phát hành phiên bản phần mềm MXU 5.11 dành cho thiết bị siêu âm khuyết tật OmniScan™ X3 và X3 64 , định dạng của các tệp dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị này đã thay đổi từ .odat thành .nde. Thay đổi này là khởi đầu của các cải tiến trong cách quản lý và truy cập dữ liệu NDT. Các cải tiến này bắt đầu với dòng sản phẩm OmniScan X3 nhưng sẽ được áp dụng cho tất cả các nền tảng phần cứng và phần mềm kiểm tra không phá hủy phát triển bởi Evident trong tương lai và hy vọng nó sẽ được mở rộng và sử dụng bởi toàn bộ ngành NDT.

Tóm tắt các cải tiến chính khi sử dụng định dạng .nde

Do cấu trúc của tệp .nde dựa trên định dạng tệp mở Định dạng dữ liệu phân cấp phiên bản 5 (Hierarchical Data Format version 5 – HDF5), chúng ta có một số ưu điểm bao gồm:

  • Các tệp dữ liệu định dạng mở, có thể được truy cập không cần sử dụng phần mềm Evident độc quyền
  • Mang lại lợi ích cho các đơn vị phát triển phần mềm tùy chỉnh hoặc phát triển phần mềm của bên thứ ba
  • Nhiều tiềm năng để xây dựng và cải thiện các tính năng mới

Ngoài ra, các tệp dữ liệu .nde sẽ có thể chia sẻ trực tiếp giữa các phần mềm phân tích của Evident trong tương lai.

Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn với tư cách là người dùng OmniScan™ X3, định dạng tệp mới sẽ có ý nghĩa khác nhau. Những câu hỏi thường gặp (FAQ) này được chia thành bốn phần tương ứng. Chúng tôi bắt đầu với thông tin chung cho tất cả người dùng và trả lời các câu hỏi kỹ thuật chuyên sâu hơn.

Thông tin chung cho tất cả người dùng OmniScan X3

Sự khác biệt chính là .nde là một định dạng tệp mở, cho phép bạn truy cập dữ liệu mà không cần phần mềm độc quyền. Điều này cũng mở rộng tiềm năng phát triển phần mềm phân tích dữ liệu dùng chung trong tương lai giữa các nền tảng kiểm tra, cải tiến giải pháp phần mềm và quản lý dữ liệu tốt hơn.
Định dạng tệp mở có nghĩa là thay vì sử dụng cấu trúc tệp dữ liệu NDT độc quyền hiện có, định dạng tệp .nde sử dụng cấu trúc nguồn mở HDF5 làm nền tảng. Bất kỳ phần mềm nào có khả năng mở và đọc tệp HDF5 hoặc .json cũng có thể mở dữ liệu .nde.
Có hai câu trả lời cho câu hỏi này, một câu trả lời về kỹ thuật và một câu trả lời về việc đưa ngành NDT tiến tới Công nghiệp 4.0. Từ quan điểm kỹ thuật, định dạng tệp mở có ít hạn chế hơn khi phát triển các tính năng nâng cao, cho phép các bên thứ ba phát triển phần mềm tùy chỉnh dễ dàng hơn. Vì .nde là định dạng tệp có thể được chia sẻ trên nhiều nền tảng phân tích nên việc so sánh và theo dõi kiểm tra theo thời gian hoặc giữa các nền tảng trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng có giảm bớt việc phải học nhiều chương trình phân tích và nhu cầu chuyển đổi dữ liệu. Định dạng tệp mở làm tăng tiềm năng phát triển trong tương lai của các giải pháp phần mềm tiên tiến hơn, đang trở nên phổ biến hơn trong ngành. Định dạng .nde dựa trên khung tiêu chuẩn mở JSON, có thể được truy cập và tích hợp một cách hiệu quả vào các nền tảng phần mềm khác được sử dụng cho hình ảnh 3D và trực quan hóa, báo cáo và phân tích có sự trợ giúp của máy tính. Vì nó dựa trên một khuôn khổ chung, các nhà cung cấp phần cứng NDT khác có thể chọn áp dụng cùng một định dạng tệp, từ đó tạo ra một định dạng tệp thống nhất cho toàn ngành.
Định dạng tệp .nde có những ưu điểm mà DICONDE không có.

Người dùng phần mềm OmniPC™ và MXU

Không nhiều! Khi sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật OmniScan X3, tất cả các tính năng thu thập và xử lý dữ liệu không thay đổi. Bạn có thể tiếp tục tạo, lưu, truyền và phân tích các tệp dữ liệu của mình như bình thường, đồng thời hưởng lợi từ các tính năng và hiệu suất được cải thiện đi kèm với tệp dữ liệu mới.
Đúng! Các phiên bản mới của phần mềm MXU và OmniPC sẽ có thể mở các tệp .odat cũ. Tuy nhiên, các tính năng phân tích mới được phát triển cho định dạng tệp .nde trong MXU 5.11 trở lên có thể không hoạt động với các tệp .odat.
Không. Không thể chuyển đổi .odat thành .nde với MXU và OmniPC 5.11. Tuy nhiên, hỗ trợ cho các tệp .odat sẽ được duy trì trong các phiên bản tương lai của phần mềm MXU và OmniPC.
Có! Định dạng tệp thiết lập trên OmniScan .oset không thay đổi và định dạng .ops tiếp tục được hỗ trợ, vì vậy tất cả các thiết lập trước đó có thể được sử dụng như bình thường. Bạn cũng có thể bắt đầu lại quá trình thu nhận từ tệp dữ liệu .odat. Trong cả hai trường hợp, mọi dữ liệu mới thu được sẽ được lưu ở định dạng .nde.

Người sử dụng phần mềm phân tích nâng cao hoặc giải pháp của bên thứ ba

Tại thời điểm phát hành 5.11, chỉ phần mềm MXU và OmniPC mới có thể mở tệp dữ liệu .nde nhưng khả năng mở tệp .nde sẽ được triển khai trong quá trình phát triển các phần mềm Evident NDT khác. Mục tiêu là để tất cả các nền tảng phân tích Evident chia sẻ định dạng tệp .nde.
Có thể! Mặc dù vậy, người dùng các chức năng hiện có có thể hưởng lợi từ khả năng tùy chỉnh của định dạng tệp .nde để cải thiện quy trình làm việc của họ bằng các giải pháp phần mềm tùy chỉnh tự động hóa các quy trình này bằng cách truy cập dữ liệu trực tiếp.

Nhà phát triển phần mềm tùy chỉnh và người dùng OpenView SDK

Đúng! Có thể cần thực hiện một số sửa để truy cập tệp trực tiếp thay vì thông qua OpenView SDK. Sau khi thực hiện các điều chỉnh này, việc cập nhật các phiên bản MXU mới sẽ dễ dàng hơn nhờ tính đơn giản của cấu trúc .json.
SDK OpenView sẽ vẫn được sử dụng để điều khiển các thiết bị như thiết bị thu nhận FOCUS PX và phần mềm WeldSight vẫn có thể điều khiển các thiết bị OmniScan X3 thông qua ứng dụng WeldSight Remote Connect. Trong tương lai, một hệ thống phần mềm điều khiển từ xa thống nhất mới sẽ khả dụng cho các thiết bị này.

Chúng tôi hy vọng rằng những Câu hỏi thường gặp này đã giải quyết được một số thắc mắc của bạn. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ VISCO để có thêm thông tin.

Thông tin về định dạng HDF5

Định dạng dữ liệu phân cấp phiên bản 5 (HDF5), là định dạng tệp nguồn mở hỗ trợ dữ liệu lớn, phức tạp, không đồng nhất. HDF5 sử dụng cấu trúc giống như “thư mục tệp” cho phép bạn tổ chức dữ liệu trong tệp theo nhiều cách có cấu trúc khác nhau, như bạn có thể thực hiện với các tệp trên máy tính của mình. Định dạng HDF5 cũng cho phép nhúng siêu dữ liệu tự mô tả.

Thông tin thêm: HDF5 là một định dạng dữ liệu phân cấp, dựa trên cả HDF4 và NetCDF (hai định dạng dữ liệu phân cấp khác). Đọc thêm về HDF5 tại đây.

Cấu trúc phân cấp – Một thư mục dữ liệu trong một tệp tin

Định dạng HDF5 có thể được coi là một hệ thống tệp được lưu trữ và mô tả trong một tệp duy nhất, giống như các tập tin và thư mục được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bạn có thể có một thư mục dữ liệu với một số dữ liệu nhiệt độ cho nhiều hiện trường. Những dữ liệu nhiệt độ này được thu thập mỗi phút và được báo cáo hàng giờ, hàng ngày và hàng tuần. Trong một tệp HDF5, bạn có thể lưu trữ một bộ dữ liệu tương tự được sắp xếp giống như cách bạn có thể sắp xếp các tệp và thư mục trên máy tính của mình. Tuy nhiên, trong định dạng tệp HDF5, “thư mục” được gọi là nhóm (groups) và “tệp trên máy tính” được gọi là bộ dữ liệu (datasets).

Minh họa về cấu trúc tệp HDF5 chứa các nhóm, bộ dữ liệu và siêu dữ liệu được liên kết

Nén hiệu quả và tập hợp con

Định dạng HDF5 là định dạng nén. Kích thước của tất cả dữ liệu chứa trong HDF5 được tối ưu hóa giúp kích thước tệp tổng thể nhỏ hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi được nén, các tệp HDF5 thường chứa dữ liệu lớn và do đó vẫn có thể khá lớn. Một thuộc tính mạnh mẽ của HDF5 là cắt dữ liệu, theo đó một tập hợp con cụ thể của tập dữ liệu có thể được trích xuất để xử lý. Điều này có nghĩa là không cần phải đọc toàn bộ tập dữ liệu vào bộ nhớ (RAM); rất hữu ích trong việc cho phép chúng ta làm việc hiệu quả hơn với các bộ dữ liệu rất lớn (gigabyte trở lên)!

Lưu trữ dữ liệu không đồng nhất

Các tệp HDF5 có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau trong cùng một tệp. Ví dụ: một nhóm có thể chứa một tập hợp các bộ dữ liệu để chứa dữ liệu số nguyên (số) và văn bản (chuỗi). Hoặc, một tập dữ liệu có thể chứa các loại dữ liệu không đồng nhất (ví dụ: cả dữ liệu văn bản và số trong một tập dữ liệu). Điều này có nghĩa là HDF5 có thể lưu trữ nhiều loại thông tin trong cùng một tệp:

  • Dữ liệu nhiệt độ, lượng mưa và ánh sáng mặt trời cho một hoặc nhiều địa điểm
  • Một tập hợp các hình ảnh bao phủ một hoặc nhiều khu vực (mỗi hình ảnh có thể có thông tin không gian cụ thể được liên kết với nó – tất cả trong cùng một tệp)
  • Tập dữ liệu không gian đa phổ hoặc siêu phổ chứa hàng trăm băng tần.
  • Dữ liệu thực địa cho một số địa điểm đặc trưng cho côn trùng, động vật có vú, thảm thực vật và khí hậu.
  • Một tập hợp các hình ảnh bao phủ một hoặc nhiều khu vực (mỗi hình ảnh có thể có thông tin không gian duy nhất được liên kết với nó)
  • Dữ liệu kiểm tra NDT kết hợp nhiều phương pháp như Siêu âm, PAUT, TFM, cũng như dữ liệu ECT/ECA.

Định dạng mở

Định dạng HDF5 được mở và miễn phí sử dụng. Có thể tải xuống các thư viện hỗ trợ (và chương trình xem miễn phí) từ trang web của Tập đoàn HDF. Do đó, HDF5 được hỗ trợ rộng rãi trong nhiều chương trình, bao gồm các ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở như R Python cũng như các công cụ lập trình thương mại như Matlab IDL. Dữ liệu không gian được lưu trữ ở định dạng HDF5 có thể được sử dụng trong các chương trình GIS và hình ảnh bao gồm QGIS, ArcGIS ENVI.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .