Giới thiệu về quy phạm lò hơi và thiết bị áp lực ASME BPVC

Đọc thêm một số tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến kiểm tra không phá hủy.

Lịch sử ban hành ASME BPVC

BPVC được thành lập để đáp lại sự phản đối kịch liệt của công chúng sau một số vụ nổ nghiêm trọng ở bang Massachusetts. Một lò hơi ống lửa phát nổ tại Nhà máy giày Grover ở Brockton, Massachusetts, vào ngày 20 tháng 3 năm 1905, khiến 58 người chết và 150 người bị thương. Sau đó là vào ngày 6 tháng 12 Năm 1906, một lò hơi trong nhà máy của Công ty giày PJ Harney đã phát nổ ở Lynn, Massachusetts. Do đó, bang Massachusetts đã ban hành bộ luật pháp lý đầu tiên dựa trên các quy tắc của ASME về chế tạo nồi hơi vào năm 1907.

ASME đã triệu tập Hội đồng quy tắc nồi hơi trước khi trở thành Ủy ban quy tắc nồi hơi ASME được thành lập vào năm 1911. Ủy ban này đã đưa ra công việc mẫu cho ấn bản đầu tiên của Bộ luật lò hơi ASME – Quy tắc xây dựng lò hơi cố định và cho các áp lực làm việc được phép, được ban hành vào năm 1914 và xuất bản vào năm 1915.

Ấn bản đầu tiên của Bộ luật lò hơi và bình áp lực, được gọi là ấn bản năm 1914, là một tập 114 trang. Nó được phát triển theo thời gian thành mã ASME Nồi hơi và Bình áp lực, ngày nay có hơn 92.000 bản được sử dụng, tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sau lần xuất bản đầu tiên của Bộ quy tắc, việc xác minh theo yêu cầu của Bộ quy tắc đã được thực hiện bởi các thanh tra viên độc lập, dẫn đến nhiều cách diễn giải. Do đó, vào tháng 2 năm 1919, Ủy ban Kiểm tra Lò hơi và Bình áp lực Quốc gia được thành lập.

Cấu trúc của bộ qui phạm ASME BPVC

Được ban hành hai năm một lần, Quy phạm Nồi hơi và Bình áp lực ASME (BPVC) đặt ra tiêu chuẩn cho việc thiết kế, sản xuất và bảo trì an toàn nồi hơi và bình chịu áp lực, nhà máy điện và các bộ phận của nhà máy điện hạt nhân. Ngày nay, các cơ sở sản xuất và vật hành nồi hơi / bình chịu áp lực, người vận hành, người chứng nhận và người kiểm tra đều dựa vào thông tin từ bộ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng. ASME BPVC 2021 chính thức là phiên bản mới nhất và tính đến tháng 3 năm 2011, tài liệu này bao gồm 16.000 trang trong 28 tập với 500 tiêu chuẩn và qui phạm kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực được dùng rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới.

Bộ qui phạm ASME BPVC hiện hành gồm 13 chương và các Code case. Trừ chương II, IX và X, các chương khác đều tham chiếu lẫn nhau hoặc tham chiếu sang các Qui phạm và tiêu chuẩn ASME khác.

 • ASME BPVC Phần I – Quy tắc xây dựng nồi hơi điện
 • ASME BPVC Phần II – Vật liệu
  • Phần A – Thông số kỹ thuật vật liệu thép
  • Phần B – Thông số kỹ thuật vật liệu hợp kim màu
  • Phần C – Thông số kỹ thuật cho que hàn, điện cực và kim loại phụ
  • Phần D – Đặc tính (Tập quán)
  • Phần D – Đặc tính (Số liệu)
 • ASME BPVC Phần III – Quy tắc xây dựng các thành phần của cơ sở hạt nhân
  • Tiểu mục của NCA – Yêu cầu chung đối với Phần 1 và Phần 2
  • Phụ lục
  • Phần 1
   • Tiểu mục NB – Các thành phần Lớp 1
   • Tiểu mục NCD – Thành phần Lớp 2 và Lớp 3
   • Tiểu mục NE – Thành phần lớp MC
   • Tiểu mục NF – Giá đỡ
   • Tiểu mục NG – Cấu trúc giá đỡ chính
  • Phần 2 – Code cho các bồn chứa bê tông
  • Phần 3 – Hệ thống quản lý & đóng gói vận chuyển để sử dụng nhiên liệu hạt nhân & chất thải phóng xạ mức độ cao
  • Phần 5 – Lò phản ứng nhiệt độ cao
 • ASME BPVC Phần IV – Quy tắc xây dựng nồi hơi gia nhiệt
 • ASME BPVC Phần V – Kiểm tra không phá hủy
 • ASME BPVC Phần VI – Các quy tắc được khuyến nghị cho việc chăm sóc và vận hành nồi hơi gia nhiệt
 • ASME BPVC Phần VII – Hướng dẫn Khuyến nghị về Chăm sóc Nồi hơi Điện
 • ASME BPVC Phần VIII – Quy tắc xây dựng bồn chịu áp lực
  • Phần 1
  • Phần 2 – Quy tắc thay thế
  • Phần 3 – Quy tắc thay thế để xây dựng bồn áp lực cao
 • ASME BPVC Phần IX – Chứng chỉ hàn, hàn vảy và kết nối nung chảy
 • ASME BPVC Phần X – Bình áp suất nhựa gia cố bằng sợi
 • ASME BPVC Phần XI – Quy tắc kiểm tra nội bộ các bộ phận của nhà máy điện hạt nhân
  • Phần 1 – Quy tắc kiểm tra và thử nghiệm các thành phần của nhà máy làm mát bằng nước nhẹ
  • Phần 2 – Yêu cầu đối với các chương trình quản lý độ tin cậy và toàn vẹn (RIM) cho các nhà máy điện hạt nhân
 • ASME BPVC Phần XII – Quy tắc xây dựng và bảo dưỡng của xe vận chuyển với bồn chứa
 • ASME BPVC Phần XIII – Quy tắc bảo vệ quá áp
 • Các Code case của ASME BPVC – Nồi hơi và bình chịu áp lực

Code case cung cấp các quy tắc cho phép sử dụng vật liệu và các phương pháp xây dựng thay thế không được đề cập trong các quy tắc BPVC hiện hành. Đối với những Trường hợp đã được thông qua sẽ xuất hiện trong cuốn Quy tắc thích hợp: “Nồi hơi và bình chịu áp lực” và “Thành phần hạt nhân.”

Các Code Case thường được thiết kế để đưa vào Tiêu chuẩn trong các phiên bản mới hơn. Khi được sử dụng, Code Case chỉ định các yêu cầu bắt buộc phải được đáp ứng như đối với Code.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .