ASTM E1417 / E1417M 2021: Cập nhật các thay đổi chính của tiêu chuẩn thực hành kiểm tra thẩm thấu lỏng

ASTM E1417 / E1417M Phiên bản 2021, ngày 1 tháng 9 năm 2021
Tiêu chuẩn thực hành cho thử nghiệm chất thẩm thấu lỏng

Vào tháng 10 năm 2021, ASTM E1417 ban hành bản mới, thay thế cho bản sửa đổi năm 2016. Bản sửa đổi là một phần trong các đánh giá tiêu chuẩn nhằm giải quyết các thay đổi trong kỹ thuật kiểm tra thời gian gần đây và có rất nhiều thay đổi. Dưới đây là một số thay đổi mà bạn cần biết.

Phương Pháp A (W) mới

Các công việc được thực hiện bởi ủy ban SAE / AMS để cập nhật thông số kỹ thuật cơ bản về năng lực kiểm tra chất thẩm thấu theo AMS-2644. Một phần của công việc này là giới thiệu một phân loại mới của kiểm tra thẩm thấu theo Phương pháp A (W). Chất thẩm thấu theo Phương pháp A (W) là nước có chứa dung dịch xả (Phần 5.1.2.2). AMS 2644 định nghĩa chất thẩm thấu Method A (W) có 20% thể tích nước trở lên. ASTM E1417 yêu cầu kiểm tra hàm lượng nước của chất thẩm thấu theo Phương pháp A (W) hàng tuần bằng cách sử dụng khúc xạ kế.

Kéo dài thời hạn sử dụng (Mục 6.5.3)

Vật liệu thẩm thấu đã vượt quá thời hạn sử dụng ban đầu được coi là có thể chấp nhận sử dụng miễn là chúng vượt qua tất cả các kiểm tra chất lượng bắt buộc và không cần chứng nhận lại bởi nhà sản xuất. Các ngoại lệ kiểm tra chất lượng đối với bình xịt và vật liệu sử dụng một lần cũng đã được thêm vào.

Cập nhật Phương pháp A, kiểm tra nhúng (Mục 7.3.1.4)

Nếu bạn đang sử dụng chất thẩm thấu theo Phương pháp A (có thể rửa được bằng nước) và sử dụng phương pháp nhúng trong nước để loại bỏ chất thấm dư thừa, thì bạn cần phải xịt rửa lần cuối.

Gạc Chỉ Thị Bằng Dung Môi QPL (Mục 7.6.3.1)

Trong quá trình đánh giá, một chỉ thị có thể được lau bằng tăm bông đã được làm ẩm dung môi và áp dụng lại chất hiện. Các dung môi được chấp nhận là cồn isopropyl, axeton, hoặc dung môi / chất tẩy rửa QPL-AMS-2644 đã được phê duyệt.

So sánh chất lượng kiểm tra

Trong quá trình Kiểm tra hiệu suất Hệ thống, sự khác biệt về hiệu suất giữa các vật liệu đang sử dụng và các vật liệu mới, chưa sử dụng thường yêu cầu kiểm tra so sánh độ nhạy và khả năng loại bỏ chất thẩm thấu. Với bản sửa đổi gần đây của E1417, các kiểm tra cụ thể này không còn bắt buộc nữa (Các mục 7.8.3.2, 7.8.3.3 và 7.8.3.4 đã bị loại bỏ). Thay vào đó, Nhân viên thẩm thấu bậc 3 (III) chịu trách nhiệm xác định sự khác biệt giữa các kỹ thuật kiểm tra. Thay đổi này cho phép Nhân viên bậc 3 (III) xác định kiểm tra chất lượng nào là cần thiết để chẩn đoán và giải quyết vấn đề.

Không Yêu Cầu Thời Gian Khởi Động Cho LED UV-A

Bản sửa đổi trước đây của ASTM E1417 yêu cầu thời gian khởi động tối thiểu là mười phút cho tất cả các nguồn UV-A. Vì đèn LED UV-A ở cường độ tối đa khi khởi động, nên một ngoại lệ đối với yêu cầu này được đưa vào để tiết kiệm thời gian cho người vận hành và giảm lượng thời gian chết trước khi kiểm tra. Thời gian khởi động mười phút vẫn là bắt buộc đối với tất cả các nguồn UV-A không phải đèn LED.

Các thay đổi đối với các yêu cầu về quá trình Kiểm soát và Hiệu chuẩn (Bảng 1 ASTM E1417-2021)

Trong bản sửa đổi này, có một số thay đổi đối với tần suất của các yêu cầu về quá trình hiệu chuẩn và kiểm soát, bao gồm:

  • Tần suất kiểm tra độ sáng của chất thẩm thấu được thay đổi từ hàng quý thành nửa năm một lần.
  • Tần suất kiểm tra tính toàn vẹn của đèn UV được thay đổi từ hàng tuần thành hàng ngày.
  • Tần suất hiệu chuẩn áp suất nước, nhiệt độ nước và áp suất không khí được cập nhật từ nửa năm thành hàng năm.
  • Tần suất kiểm tra tủ sấy được cập nhật từ hàng quý thành nửa năm một lần.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .