Cập nhật mới trong ISO22232-1 2020 vs EN12668-1 2010

Bài viết này tóm tắt sự khác biệt giữa ISO22232-1 thay thế cho EN12668-2010 về mức độ yêu cầu các đặc tính thông số của thiết bị kiểm tra siêu âm.

Tiêu chuẩn mới đề cập đến các thiết bị siêu âm kỹ thuật số sử dụng màn hình A-Scan để kiểm tra thủ công sử dụng kỹ thuật xung-vọng hoặc đầu dò biến tử kép trong dải tần từ 0,5 đến 15MHz. ISO 22232 cũng áp dụng cho các thiết bị đa kênh. Điều quan trọng cần lưu ý là đối với các thiết bị siêu âm được bán trên thị trường trước khi áp dụng ISO-22232, việc tuân thủ liên tục phải được chứng minh bằng cách thực hiện các thử nghiệm định kỳ Nhóm 2 12 tháng một lần.

Mặc dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng ISO-22232 đã loại bỏ một số thử nghiệm khỏi Nhóm 2 (mục 9.x) và chuyển chúng vào Nhóm 1 về Đặc điểm kỹ thuật của các nhà sản xuất (mục 8.x). Nhiều tiêu chí chấp nhận đã được nới lỏng so với EN12668 hoặc đã được thay đổi thành “đáp ứng đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất” làm cho tiêu chí chấp nhận tổng thể yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn EN12668 trước đó. Ví dụ về điều này có thể thấy trong yêu cầu về tần số trung tâm & dải băng thông và đặc điểm kỹ thuật của nhiễu (noise). Những thay đổi này được tóm tắt trong bảng dưới đây.

MụcEN12668-1 2010ISO 22232-1 2020Ghi chú
Physical state and external aspects9.29.2Giống nhau
Stability after warm-up time9.3.2N/A8.3 chuyển sang Group 1
Display Jitter9.3.3N/ALược bỏi khỏi tiêu chuẩn
Stability against voltage variation8.5N/A8.5 chuyển sang Group 1
Transmitter voltage, pulse rise time and duration9.4.2 includes Reverberation9.3ISO standards reverberation <4% requirement dropped Do not measure pulse voltage to overshoot Deduct scope probe rise time Pulse width now at 50% (10% in EN12668-1)
Frequency Response9.5.29.4.2Chấp nhận/Tiêu chí kiểm tra chuyển thành: Tần số kiểm tra và băng thông +/-10 % (EN12668=1 yêu cầu +/-5% với tần số trung tâm)
Noise9.5.39.4.3Tiêu chuẩn chấp nhận được nới lỏng với các giá trị thấp hơn tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.
Gain Linearity 9.4.4Thêm tiêu chí chấp nhận <+/-0.5dB trển bất kỳ dải 1dB nào
Vertical display linearity9.5.59.4.5Giống nhau
Linearity of time base9.6N/ABỏ khỏ tiêu chuẩn. Độ lệch chuẩn thời gian trong ISO 22232 Group 1 test 8.6.1 tương đương với EN12668-10 test 8.8.2 Linearity of time base for digital ultrasonic instruments
So sánh Kiểm tra Định kỳ và Kiểm tra Sửa chữa Nhóm 2

Bên cạnh những thay đổi trong thử nghiệm nhóm 2, một số thông số kỹ thuật của nhóm 1 cũng được thay đổi như sau:

  • Phổ tần số xung bộ phát giảm
  • Nhiễu xuyên âm từ bộ phát đến bộ thu trong quá trình truyền đã được sửa đổi để bổ sung vào các tiêu chí chấp nhận có giá trị cao hơn thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
  • Tiêu chí chấp nhận dải động đã thay đổi chỉ yêu cầu phân tích tần số đơn
  • Giải pháp tạm thời đã bị loại bỏ khỏi đặc tả
  • Ngưỡng phản hồi cổng và tiêu chí chấp nhận độ trễ chuyển mạch được nới lỏng từ số cứng sang trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
  • Thời gian trì hoãn và giữ của các tiêu chí chấp nhận cảnh báo cổng được nới lỏng từ số cứng đến trong thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
  • Độ tuyến tính của biên độ trong cổng thay đổi từ đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất thành +/- 2% FSH
  • Độ tuyến tính của TOF trong cổng MỚI
  • Đáp ứng tần số của đầu ra cổng tuyến tính ĐÃ BỎ
  • Nhiễu trên đầu ra cổng tuyến tính ĐÃ BỎ

Chứng chỉ hiệu chuẩn trên các thiết bị siêu âm của Olympus

Từ 31 tháng 9 năm 2021, các Test bench phục vụ cho việc hiệu chuẩn thiết bị của Olympus tại trung tâm dịch vụ Singapore đã được cập nhật các tiêu chuẩn mới tương thích với ISO22232-1:2020, đồng thời bỏ tiêu chuẩn EN12668-1:2010. Danh mục các thiết bị hỗ trợ tiêu chuẩn mới chính thức tại thời điểm hiện tại như sau:

No.Model
1Focus PX Series
2OMNI-M2-PA Series
3OMNI-MX2
4OMNI-X3 series
5QSLT PA series
6EPOCH 650
7EPOCH 6LT
Danh mục các thiết bị siêu âm được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO2232-1:2020

Tham khảo

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .