Kế hoạch kiểm định dựa trên đánh giá rủi ro (RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh giá về nguy cơ hư hỏng của thiết bị. Theo đó, rủi ro được xác định dựa trên tổ hợp hai yếu tố khả năng hư hỏng (LOF) của hệ thống đường ống, thiết bị và hậu quả của hư hỏng (COF) nếu xảy ra liên quan đến từng hạng mục thiết bị và đường ống cụ thể. Một chương trình RBI được triển khai đúng cách sẽ phân loại các phần thiết bị riêng lẻ theo rủi ro của chúng và ưu tiên các nỗ lực kiểm tra dựa trên sự phân loại này.

Trong quá trình thực hiện đánh giá RBI, chiến lược kiểm định được xây dựng, bao gồm:

 • Đối tượng: Thiết bị, đường ống … cần được kiểm định.
 • Thời điểm: Khoảng thời gian tối ưu cần thực hiện kiểm định.
 • Phương thức: Sử dụng đúng kỹ thuật nhằm phát hiện hư hỏng thường gặp ở các thiết bị, đường ống.
Các bước cơ bản trong quá trình đánh giá RBI

Tại sao cần áp dụng RBI?

RBI được sử dụng để xác định và hiểu các rủi ro, nguyên nhân phát sinh rủi ro và tình trạng hiện tại của thiết bị trong vòng đời của nó. RBI có thể cho biết liệu có cần thực hiện kiểm tra hay không; tuy nhiên, điều này yêu cầu dữ liệu bổ sung cực kỳ nghiêm ngặt để giảm các yếu tố không chắc chắn có liên quan đến rủi ro về tình trạng hư hỏng dự đoán ở hiện tại và tương lai của thiết bị. Không nên sử dung RBI để khuyến nghị một chương trình kiểm tra nào khi nó sẽ không cải thiện kiến ​​thức về trạng thái hư hỏng. Trong những trường hợp đó, khi PoF dẫn đến rủi ro, RBI nên chỉ ra các tùy chọn giảm thiểu khác như thay thế, sửa chữa hoặc các hành động khác thỏa mãn các tiêu chí rủi ro.

RBI có thể được sử dụng để ưu tiên các hoạt động liên quan đến kiểm tra, thường là bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT), nhằm hạ thấp sự không chắc chắn xung quanh trạng thái hư hỏng thực sự của thiết bị. Kế hoạch kiểm tra dựa trên RBI có thể phác thảo cách thức và lịch trình kiểm tra đối với một tài sản. Ngoài NDE, các hoạt động giảm thiểu rủi ro bổ sung được xác định bởi đánh giá RBI có thể bao gồm thay đổi vật liệu xây dựng, lắp đặt lớp lót chống ăn mòn, thay đổi điều kiện vận hành, sử dụng hóa chất ức chế ăn mòn, v.v.

Tính nhất quán và khả năng lặp lại của phân tích là rất quan trọng để tạo ra một chương trình RBI hiệu quả, vì RBI dựa trên các rủi ro tương đối. Cần thận trọng khi sử dụng nhiều nền tảng RBI khác nhau (ví dụ: sử dụng phương pháp định tính để thực hiện sàng lọc ban đầu và phương pháp định lượng để tiến hành phân tích cuối cùng). Các phương pháp luận bổ sung phải được chuẩn hóa chéo để đảm bảo đạt được các bộ dữ liệu hợp lệ.

Mã và tiêu chuẩn liên quan đến RBI

Các tiêu chuẩn và thông lệ kỹ thuật quốc tế liên quan đến kiểm tra dựa trên rủi ro bao gồm API RP 580 và 581 , ASME PCC-3 và RIMAP. API RP 580 đưa ra các nguyên tắc tối thiểu để triển khai một chương trình RBI hiệu quả, đáng tin cậy. API RP 581 nêu chi tiết các thủ tục và phương pháp của RBI.

Ưu điểm khi kiểm định dựa trên phương pháp RBI

 • Giảm thiểu thời gian dừng hoạt động nhà máy do gặp các sự cố.
 • Xây dựng hệ thống phân loại rủi ro cho các trang thiết bị, đường ống nhằm tối ưu hóa thời gian và chi phí và mang lại hiệu quả cao cho công tác kiểm định;
 • Giãn rộng khoảng thời gian kiểm định thiết bị.
 • Giảm chi phí thực hiện bảo dưỡng thường xuyên.
 • Nâng cao khả năng an toàn của từng thiết bị và toàn hệ thống.

Dịch vụ đánh giá RBI

Đánh giá RBI trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn cao của các chuyên gia với các công nghệ hiện đại và phần mềm lập kế hoạch kiểm định và bảo trì nhằm đảm bảo cân bằng giữa chi phí kiểm định và mức độ giảm chỉ số rủi ro.

RBI được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế API 579, API 580 và API 581 và đã chuyển giao các phần mềm RBI thực hiện cho đánh giá định tính, bán định lượng và định lượng được sử dụng rộng rãi cho các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất qui mô lớn và vừa.

Các dịch vụ RBI tiêu biểu:

 • Phân loại rủi ro và xác định ngưỡng rủi ro có thể được chấp nhận cho các đường ống, thiết bị.
 • Xác định khoảng thời gian kiểm định tối ưu.
 • Xây dựng chiến lược quản lý ăn mòn trong nhà máy.
 • Xác định tuổi thọ vận hành của các trang thiết bị, đường ống.
 • Đánh giá lại các thống số kỹ thuật và vật liệu sử dụng cho các trang thiết bị, đường ống.

Ma trận phân loại rủi ro

Ma trận phân loại rủi ro giữa COF, LOF

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .