Sử dụng nêm cong trong kiểm tra siêu âm mối hàn ống nhỏ

Các mối hàn ống có đường kính nhỏ có thể khó kiểm tra bằng siêu âm thông thường. Khi đường kính ống giảm, diện tích tiếp xúc giữa nêm đầu dò và ống cũng giảm, dẫn đến năng lượng âm thanh truyền vào vật liệu ít hơn. Ngoài ra, việc duy trì vị trí đầu dò thích hợp có thể khó khăn, vì việc cập kênh và căn chỉnh không đúng cách sẽ khó duy trì tín hiệu ổn định.

Cách dễ nhất để tạo thuận lợi cho việc định vị và căn chỉnh nêm là sử dụng một nêm nhỏ, như dòng nêm tiếp cận ngắn ABSA. Phần chân nêm càng nhỏ thì khả năng bị kênh và lệch càng ít. Tuy nhiên, kích thước nêm có thể bị hạn chế tùy theo mã sản phẩm, giới hạn hình học và kích thước đầu dò. Trong các trường hợp đường kính ống quá nhỏ với ngay cả những nêm nhỏ nhất. Đây là lúc các nêm bề mặt cong có thể cần được sử dụng.

Nêm cong được gia công để khớp với đường bao của một chi tiết cong. Bề mặt nêm cong là một cách để tăng diện tích tiếp xúc giữa mặt nêm và bề mặt kiểm tra và giúp đảm bảo nêm được đặt đúng vị trí khi kiểm tra các bộ phận có đường kính nhỏ. Mặt nêm cong cũng có thể loại bỏ hiệu quả hiện tượng kênh và giúp cung cấp tiếp xúc nhất quán.

Trong khi nêm ABWM là loại nêm phổ biến nhất có bề mặt cong, chúng tôi cũng có thể tạo nêm cong cho nhiều dòng sản phẩm đầu dò góc ngoại trừ dòng nêm ABSA.

Khi nào cần sử dụng nêm cong trong kiểm tra siêu âm?

Sổ tay của IIW (Viện hàn quốc tế) về Kiểm tra siêu âm các mối hàn khuyến nghị sử dụng nêm cong bất cứ khi nào khe hở giữa nêm và bề mặt thử nghiệm vượt quá 0,5 mm (khoảng 0,020 in.). Theo hướng dẫn này, nên sử dụng nêm có mặt cong bất cứ khi nào bán kính của chi tiết nhỏ hơn bình phương của kích thước nêm (chiều dài hoặc chiều rộng) chia cho bốn:

R < W2/4

R = bán kính của bề mặt thử nghiệm
W = C là chiều rộng của nêm nếu kiểu tra theo hướng trục dọc trục, B chiều dài của nêm nếu kiểm tra theo hướng chu VI.

Sử dụng nêm nhỏ hơn sẽ cải thiện khả năng tiếp xúc trên các bề mặt cong so với một nêm lớn. Trên thực tế, nêm cong cần được xem xét sử dụng bất cứ khi nào cường độ tín hiệu giảm hoặc nhiễu tăng ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của việc kiểm tra.

Tùy chọn nêm cho đường kính ống <10 in


Bảng sau đây sẽ giúp bạn quyết định loại nêm nào sẽ sử dụng để kiểm tra chi tiết có đường kính nhỏ. Xin lưu ý rằng danh sách này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các yếu tố khác bao gồm đường kính chi tiết có thể hạn chế lựa chọn nêm.

Đường kính ống (in.)HướngTùy chọn nêm
10AODABSA tiêu chuẩn, ABWM
10CODABSA-4T, ABWM-5T cong, ABWM-7T cong, ABWM-4T cong
9AODABSA, ABWM tiêu chuẩn
9COD ABSA-4T, ABWM cong
8AODABSA, ABWM tiêu chuẩn
< 9–1CODABWM cong
7AODABSA-5T, 7T, 4T, ABWM 7T, ABWM  4T, ABWM-5T cong
6AODABSA-7T-, ABSA-4T tiêu chuẩn, ABWM-5T, ABWM-7T, ABWM-4T cong
5AODABSA-7T-, ABSA-4T tiêu chuẩn, ABWM-5T, ABWM-7T cong, ABWM-4T
4AODABSA-4T, ABWM-4T, ABWM-5T cong, ABWM-7T cong
3AODABSA-4T, ABWM-4T, ABWM-5T cong, ABWM-7T cong
2–1AODABWM cong
Các lựa chọn nêm theo đường kính và hướng kiểm tra

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .