Hệ thống kiểm tra tự động sử dụng kỹ thuật Dòng điện xoáy mảng pha

Kiểm tra khuyết tật trên bề mặt của các thanh và ống kim loại dài là một yêu cầu phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất kim loại. Kiểm tra bề mặt cũng quan trọng như kiểm tra tính toàn vẹn bên trong của vật liệu. Khi các tiêu chuẩn chất lượng của vật liệu liên tục phát triển, các yêu cầu kiểm tra cũng vậy. Trong khi có nhiều kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng để phát hiện các khuyết tật bề mặt, dòng điện xoáy mảng pha (ECA) nổi bật nhờ khả năng thích ứng với các dạng hình học khác nhau và cung cấp một cách tiếp cận tin cậy cho cả sản phẩm sắt từ và không sắt từ.

Mục tiêu của hội thảo trên web này:

  • Thuyết trình về việc ECA có thể sử dụng để kiểm tra thanh và phôi kim loại
  • Những ưu điểm chính của ECA so với các công nghệ thay thế
  • Giải thích các quan niệm sai lầm về công nghệ mạnh mẽ này

Chương trình:

  • Một bài thuyết trình kỹ thuật ngắn của chuyên gia Olympus
  • Trình diễn hệ thống ECA trực tiếp từ nhà máy của Olympus, nêu các tính năng chính của hệ thống
  • Một cuộc thảo luận với một khách mời đặc biệt
  • Tương tác với khán giả

Đăng ký:

 
 
Bấm để đăng ký

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .