Hội thảo web: Phương pháp siêu âm lấy nét tổng thể (TFM) so với siêu âm mảng theo pha (PAUT), khi nào nên sử dụng?

Thứ Tư, ngày 1 tháng Bảy, 2020 12:00 CH – 1:00 CH Giờ Hà Nội

Khi nào nên chọn TFM và PAUT? Hội thảo trực tuyến này sẽ bao gồm các ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp cho các ứng dụng cụ thể.

Người trình bày:

  • Stephan Couture, Chuyên gia hỗ trợ sản phẩm tiên tiến toàn cầu
  • Giải pháp khoa học Olympus Châu Mỹ (OSSA)

Đăng ký:

https://register.gotowebinar.com/register/194910833750703372

Link xem lại:

Đang cập nhật…