Giải quyết các vấn đề tiếp âm giữa đầu dò và nêm trong kiểm tra Phased Array

Trong kiểm tra siêu âm Phased Array, các biến tử không hoạt động có thể làm nảy sinh vấn đề. Nguyên nhân phổ biến bao gồm các phần tử chết trong đầu dò hoặc sự thất bại của tiếp âm giữa nêm-đầu dò. Phần kết nối giữa nêm đến đầu dò thường liên quan đến nhiều biến tử lân cận nhau. Trong khi các phần tử đầu dò nhỏ nhất tại phía bên ngoài có thể được bỏ qua, thất bại của tiếp âm nằm phía bên trong của đầu dò với nhiều biến tử liền kề không được kết nối vào nêm, đặc biệt là phía ngoài mép mảng, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra, độ lặp lại và độ tin cậy. Việc mất kết nối này thường không được phát hiện, và kỹ thuật viên tiếp tục quét mà không biết về các thùy sườn tăng lên (hoặc các thùy lưới) và các đặc tính chùm âm thay đổi. Ghép nối và tiếp âm được sử dụng giữa đầu dò và nêm là rất quan trọng để kiểm tra tính lặp lại. Khi phần tiếp xúc với chất tiếp âm dính nước hoặc được sử dụng trên các bộ phận đang được kiểm tra, có thể xảy ra sự rò rỉ chất tiếp âm. Sự nóng lên hoặc lạnh thể gây giãn nở nhiệt và mất liên kết giữa các phần tử được ghép nối. Một số chất tiếp âm có thể bay hơi một phần theo thời gian, dẫn đến sự mất liên kết của toàn bộ đầu dò và nêm. Để ngăn chặn các vấn đề với chất tiếp âm giữa đầu dò tới nêm trong kiểm tra siêu âm Phased Array, bạn cần chất tiếp âm với đặc tính sau:

  • Không thấm nước và ảnh hưởng bới các môi trường khác, để ngăn chặn sự rò rỉ của chất tiếp âm quanh chu vi đầu dò;
  • Tạo thành màng mỏng bền chặt để ngăn chặn túi khí bị cô lập do tách tiếp âm nối cục bộ;
  • Độ nhớt cao (trên 3.000 cps), để đảm bảo lớp phủ đồng nhất và độ dày độc lập với bề mặt và đặc tính phối âm của nêm và đầu dò;
  • Khả năng chống bay hơi hoặc bốc hơi trong dải nhiệt độ mà đầu dò PA sẽ được sử dụng hay lưu trữ;
  • Ổn định nhiệt để ngăn chặn sự giãn nở và sau đó co lại của đầu dò, dẫn đến hỏng biến tử;
  • Khả năng tương thích với các vật liệu được sử dụng của đầu dò siêu âm mảng pha và vật liệu nêm;
  • Tồn tại lâu để không cần phải thay thế trong suốt quá trình sử dụng đầu dò và nêm
  • Có thể thay thế các nêm dễ dàng, không gắn chặt hoặc tạo liên kết giữa nêm và đầu dò, bất kể điều kiện bảo quản.

Giải pháp

Forever Wedge Couplant hay chất tiếp âm tồn tại lâu dài giữa đầu dò và nêm sẽ vẫn giữ nguyên suốt thời gian sống của nêm và không thấm nước. Ghép nối tiếp âm có thể chị được nhiệt độ cao, giãn nở nhiệt và co lại cũng như không bay hơi giúp khắc phục các vấn đề cơ học, chẳng hạn như độ nhám bề mặt giữa nêm và đầu dò. Liên hệ với chúng tôi để có tư vấn cụ thể về chất tiếp âm sử dụng trong đầu dò và nêm khi kiểm tra Phased Array.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .