Xác định nồng độ kim loại trong nước thải công nghiệp

Nhanh chóng xác định nồng độ các kim loại trong nước thải công nghiệp

Kim loại từ nước thải công nghiệp có thể gây ô nhiễm sông và hồ và môi trường. Các kim loại nặng xuất phát từ nước thải có khả năng gây nhiễm độc cho nhiều sinh vật sống dưới nước và có thể làm chậm sự phát triển, trở nên vô sinh hoặc thậm chí có thể dẫn đến hủy hoại toàn bộ môi trường sống của các sinh vật. Với việc thải ra một lượng lớn nước thải nhiễm kim loại, các công ty sử dụng các kim loại nặng, như Cadmi (Cd), Crom (Cr), đồng (Cu), niken (Ni), Arsenic (as), Thuỷ ngân (Hg), Chì (Pb), và Kẽm (Zn), là nguy hiểm nhất trong các hóa chất.

Đo nồng độ kim loại nặng trong nước

Ô nhiễm kim loại là một phần quan trọng của chu trình xử lý nước thải. Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc điều hành một nhà máy xử lý nước thải là kiểm soát dòng chảy, dù cho đó là các dòng chảy hỗn hợp, các thay đổi lớn về thể tích, hoặc đơn giản chỉ là hoạt động công nghiệp.

Nếu bạn đang xử lý nước thải từ việc sản xuất bảng mạch in, chế tạo kim loại và mạ, khai thác khoáng sản, nhà máy thép, hoặc sản xuất chất bán dẫn, nồng độ kim loại có thể thay đổi đáng kể, và các kim loại cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào quá trình sản xuất. Không phụ thuộc vào quá trình xử lý đang được sử dụng, chẳng hạn như trao đổi ion, lọc, hoặc lượng mưa, để biết được nồng độ của chất gây ô nhiễm là rất quan trọng.

Sử dụng công nghệ Huỳnh quang tia X (XRF), việc xử lý nước thải có thể được tối ưu hóa bằng cách lấy mẫu thường xuyên để đo nồng độ các kim loại. XRF cầm tay cho kết quả nhanh ngay tại vị trí kiểm tra, vì vậy người dùng có thể nhận được kết quả ngay tại chỗ chỉ trong vài giây.

Giới hạn phát hiện

Bảng giới hạn phát hiện (LOD) dưới đây bao gồm một danh sách các nguyên tố quan tâm đối với các ứng dụng nước thải công nghiệp. Các LOD thu được bằng cách sử dụng một máy phân tích XRF sử dụng 3 chùm tia ở chế độ phân tích soil mode với thời gian phân tích 120 giây / chùm, với mật đô SiO2 đồng nhất và không ảnh hưởng đến các nguyên tố cần phân tích.

LOD có thể khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm mẫu.

Nguyên tốLOD (ppm)
Cd10
Cr10
Cu10
Ni20
As5
Hg5
Pb5
Zn5
Giới hạn phát hiện kim loại trong mẫu nước thải

Kết luận

Sử dụng XRF cầm tay như là một phần của chu trình lấy mẫu nước thải giúp dễ dàng và nhanh chóng xác định nồng độ của kim loại và tối ưu hóa quá trình xử lý nước thải.

Thiết bị liên quan

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .