Sử dụng HH XRF trong kiểm tra hàng hóa tiêu dùng và RoHS

Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) cầm tay sử dụng cho cho RoHS và An toàn của hàng hóa tiêu dùng mang lại sự tin cậy khi sàng lọc các kim loại độc hại.

Máy phân tích XRF cung cấp các phân tích hóa học ngay tại chỗ để tìm kiếm các kim loại độc hại như chì (Pb), cadmium (Cd), thủy ngân (Hg), crôm (Cr) và brôm (Br) trong các sản phẩm tiêu dùng như đồ chơi, đồ may mặc, giày dép và đồ điện tử để tuân thủ các quy định về RoHS. Độ nhạy và tính lặp lại tuyệt vời cho phép các phân tích trên Vanta đạt được các giới hạn phát hiện thấp và cho kết quả đáng tin cậy khi cần phát hiện các nguyên tố cần được kiểm soát. Các máy phân tích XRF được chấp nhận như một công cụ sàng lọc khi kiểm tra sự tuân thủ các quy định về chất nguy hại toàn cầu khi cần thực hiện các phép thử của các chương trình thử nghiệm sau:

 • EU RoHS Directive (2011/65/EU)
 • China RoHS Directive (RPCEP)
 • Japan RoHS
 • Korean RoHS Directive
 • USA CPSIA (HR4040)
 • USA Halogen Free Directive
 • California Preposition 65
 • USA CPSC-CH-E1002-08 SOP

Các máy phân tích XRF hiện đại cũng sử dụng các công nghệ phần mềm thông minh trong xử lý tín hiệu XRF phổ, sử dụng các thiết bị điện tử cực âm để cung cấp tốc độ X-ray cao và các đột phá trong khả năng lặp lại kết quả thử nghiệm. Giới hạn phát hiện cũng được đẩy xuống thấp hơn cho phép tuân thủ trong trường hợp các quy định thay đổi theo thời gian. Các tính năng khác bao gồm:

 • Giao diện trực quan và màn hình cảm ứng hiện đại
 • Kết nối qua Wi-Fi và kết nối Bluetooth để tải dữ liệu nhanh
 • Màn hình chính có thể tùy chỉnh

Các dòng máy phân tích mới nhất do VISCO cung cấp kết hợp độ bền, sức mạnh và tính dễ sử dụng khi kiểm tra các quy định về hàng tiêu dùng.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .