Chương trình học bổng NDT của VISCO

Nhằm khuyến khích sự quan tâm và động viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm tra không phá huỷ (NDT), Công ty Giải pháp Kiểm định Việt Nam, công ty hàng đầu của Việt Nam chuyên về cung cấp thiết bị, giải pháp, công nghệ và dịch vụ NDT, tiếp tục trao Học bổng VISCO dành cho Sinh viên Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực NDT năm 2013.

Về giải thưởng:

  • Số giải thưởng hàng năm: tối đa 3 giải thưởng
  • Giá trị: 5.000.000 VND tiền mặt/giải thưởng
  • Bằng chứng nhận giải thưởng do VISCO cấp

Mục tiêu:

  • Nhằm khuyến khích sự quan tâm của sinh viên trong lĩnh vực kiểm tra không phá huỷ (NDT)
  • Ghi nhận công sức và kết quả đóng góp của sinh viên
  • Quảng bá cho lĩnh vực NDT và các hoạt động của Hội thử nghiệm không phá huỷ Việt Nam (VANDT)
  • Ghi nhận các đóng góp của nhà tài trợ

Tiêu chuẩn:

  • Tất cả các sinh viên năm cuối của các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật trong cả nước
  • Tham gia nghiên cứu/ làm luận văn tốt nghiệp có liên quan đến sự phát triển và ứng dụng của các phương pháp NDT

Gửi hồ sơ:
Hồ sơ bao gồm đơn xin học bổng và đề cương nghiên cứu có xác nhận của thầy cô giáo hướng dẫn được gửi đến Cô Nguyễn Thị Vĩnh, trước ngày 30 tháng 04 năm 2014:

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Cô Nguyễn Thị Vĩnh
60 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 0438362117
Fax: 043753755

Một suy nghĩ về “Chương trình học bổng NDT của VISCO

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .