Sử dụng TFM để tìm hiểu sự phát triển của vết nứt trong cấu trúc chịu tải theo chu kỳ

Để thiết kế các kết cấu chắc chắn hơn và tránh sự cố xảy ra...