Kỹ thuật siêu âm đầu dò nhúng

Kiểm tra siêu âm đầu dò nhúng là gì? Đối tượng, bộ phận hoặc chi...