Lưu ý an toàn phóng xạ khi sử dụng thiết bị XRF

Với tư cách là chủ sở hữu hoặc người sử dụng thiết bị XRF cầm...

An toàn cho nhân viên chụp ảnh phóng xạ

Các nguồn phóng xạ đem lại nhiều lợi ích cho con người qua các ứng...