Radioflex RF-300M2F 파노라마 X선관

RF-300M2F là thiết bị phát X-Ray panoramic. Thiết bị hoạt động hiệu quả để kiểm tra mối hàn theo chu vi cho đường kính lớn.

견적 문의
SKU: RF-300M2F 카테고리: , , 태그: , ,