HPX-PRO 디지털 필름 스캐너

Carestream NDT giới thiệu thế hệ tiếp theo của dòng sản phẩm quét phim kỹ thuật số cơ động. HPX-PRO Digital CR System được thiết kế cho việc chuẩn đoán ảnh chụp ngoài công trường. VỚi trọng lượng nhẹ có thể dễ dàng và nhanh chóng thiết lập môi trường quét, giải đoán và báo cáo ngay cả khi vẫn di chuyển liên tục.

견적 문의