NORTEC 600과 함께 사용하기 위한 HVAC 및 열 교환기 튜브 테스트 키트

Bộ KIT kiểm tra ống trao đổi nhiệt của điều hòa/lò hơi sử dụng kỹ thuật Eddy Current (ECT), Near Field (NFT) và Remote Field (RFT).

NORTEC 600 Heat Exchanger Tubing Inspection Adaptor Kit for Eddy Current (ECT), Near Field (NFT) and Remote Field (RFT). View in Olympus website (English).

견적 문의