Kiểm tra không phá hủy cho công nghiệp hàng không

Trong quá trình sản xuất và bảo dưỡng máy bay, các bộ phận quan trọng được kiểm tra để xem chúng có hoạt động chính xác không. Các thanh tra viên phải làm việc sử dụng nhiều kỹ thuật không phá hủy, do đó, việc sở hữ thiết bị linh hoạt và dễ sử dụng là rất quan trọng.

Từ việc kiểm tra tính toàn vẹn của thân vỏ nhôm trên máy bay với các thiết bịthế hệ cũ cho đến sử dụng công nghệ dòng xoáy mảng pha để kiểm tra toàn bộ các bộ phận phức tạp hay tìm các hư hại bên trong động cơ phản lực bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra video quan sát từ xa, công nghệ của chúng tôi giúp di chuyển bằng máy bay trở nên an toàn.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 4,986 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 41 tới 60 trong tổng số 67 file.

TUBE TESTING

  Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube
» 156.5 KiB - 25 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Remote Field: Min. Requirements Calibration Tube

  Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)
» 8.7 MiB - 11 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Inspection Probe Catalog 2018 (Double pages)

  Tube Probe Selection Guide 3.0R1
» 2.2 MiB - 12 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Tube Probe Selection Guide 3.0R1

MARKTEC

  Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec
» 303.1 KiB - 76 hits - 1 Tháng Một, 2020
Hệ thống kiểm tra từ tính của Marktec

AxSEAM

  AxSEAM Brochure
» 1.1 MiB - 67 hits - 1 Tháng Một, 2020
AxSEAM Brochure

IPLEX TX

  IPLEX TX Brochure
» 1.2 MiB - 80 hits - 1 Tháng Một, 2019
IPLEX TX Brochure

ET PROBE

  Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 542.1 KiB - 51 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Bent Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Eddy Current Probes Catalog
» 456.9 KiB - 43 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Eddy Current Probes Catalog

  Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge
» 798.9 KiB - 39 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Flexible Shaft Surface Probes - Absolute Bridge

  Nortec Scanners
» 382.5 KiB - 0 hits - 31 Tháng Bảy, 2020
Nortec Scanners

  Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge
» 728.7 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Right Angle Surface Probes - AbsoluteBridge

  Ring Donut Probes - Reflection Absolute
» 456.0 KiB - 39 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Ring Donut Probes - Reflection Absolute

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial
» 444.6 KiB - 46 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Imperial

  Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric
» 464.1 KiB - 48 hits - 5 Tháng Tám, 2020
Rotating Stainless Steel Scanner Probes - Metric

OMNISCAN MX ECA

  Bond_Testing_EN_201802_Web.pdf
» 1.7 MiB - 72 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Probe_Catalog.en.pdf
» 4.0 MiB - 88 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Solution_Subsurface_Crack_EN_201111.pdf
» 694.2 KiB - 50 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  ECA_Stress_Corrosion_201310.pdf
» 918.8 KiB - 44 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_EN_201803_Web.pdf
» 764.2 KiB - 56 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

  MagnaFORM_StainlessSteel_Surface_Brochure_201810_Web.pdf
» 335.7 KiB - 49 hits - 31 Tháng Bảy, 2020

   

 Page 3 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video