Kiểm tra không phá hủy cho công nghiệp hàng không

Trong quá trình sản xuất và bảo dưỡng máy bay, các bộ phận quan trọng được kiểm tra để xem chúng có hoạt động chính xác không. Các thanh tra viên phải làm việc sử dụng nhiều kỹ thuật không phá hủy, do đó, việc sở hữ thiết bị linh hoạt và dễ sử dụng là rất quan trọng.

Từ việc kiểm tra tính toàn vẹn của thân vỏ nhôm trên máy bay với các thiết bịthế hệ cũ cho đến sử dụng công nghệ dòng xoáy mảng pha để kiểm tra toàn bộ các bộ phận phức tạp hay tìm các hư hại bên trong động cơ phản lực bằng cách sử dụng thiết bị kiểm tra video quan sát từ xa, công nghệ của chúng tôi giúp di chuyển bằng máy bay trở nên an toàn.

Tài liệu

Có tất cả 67 file, kích thước 68.9 MiB với 5,027 lượt tải trong mục total.

Hiển thị từ 21 tới 40 trong tổng số 67 file.

PREAMP

  Industrial_Scanners_Catalog_EN_201809_Preamps
» 1,000.2 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các bộ tiền khuếch đại sử dụng cho kiểm tra mối hàn.

  TRPP5810
» 1.0 MiB - 94 hits - 1 Tháng Một, 2020
Bộ tiền khuếch đại/bộ phát xung PRPP5810

STOPAQ

  PDS-Stopaq-Basecoat-V2-EN.pdf
» 632.4 KiB - 117 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZ-V6-EN.pdf
» 259.2 KiB - 92 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-DS-V4-EN.pdf
» 211.0 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZH-V11-EN.pdf
» 664.3 KiB - 115 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-EN.pdf
» 215.1 KiB - 118 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-CZHT-V6-ES.pdf
» 218.9 KiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZ-V3-EN.pdf
» 631.0 KiB - 90 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZHT-V1-EN.pdf
» 144.4 KiB - 107 hits - 1 Tháng Một, 2000

  PDS-Stopaq-Wrappingband-EZR-V2-EN.pdf
» 628.9 KiB - 97 hits - 1 Tháng Một, 2000

DLA PROBE

  Catalog đầu dò DLA
» 1.2 MiB - 105 hits - 1 Tháng Một, 2020
Catalog đầu dò DLA

  Cấu hình cài đặt sẵn cho đầu dò DLA trên OmniScan MX2/SX
» 143.3 KiB - 71 hits - 1 Tháng Một, 2020
Các file cấu hình cài đặt sẵn để sử dụng với các khoảng hội tụ khác nhau. Giúp cài đặt nhanh.

TUBE TESTING

  Advances In RFT Tube Testing Solutions
» 2.9 MiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Advances In RFT Tube Testing Solutions

  Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube
» 94.9 KiB - 24 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Eddy Current: ECT Extended ASME Calibration Tube

  IRIS Probe Kits
» 621.3 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS Probe Kits

  IRIS: IRIS Standard Calibration Tube
» 76.9 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
IRIS: IRIS Standard Calibration Tube

  Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube
» 66.8 KiB - 15 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Magnetic Flux Leakage: Standard Calibration Tube

  Near Field: NFT Standard Calibration Tube
» 62.8 KiB - 26 hits - 29 Tháng Chín, 2020
Near Field: NFT Standard Calibration Tube

  NFT - TRD Series Probes
» 835.3 KiB - 14 hits - 29 Tháng Chín, 2020
NFT - TRD Series Probes

   

 Page 2 of 4  «  1  2  3  4  » 

Video