Chương X: Tài liệu tiêu chuẩn và tham khảo

X.1. Tài liệu tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn Pháp (AFNOR)

NF A 09-150 kiểm tra không phá hủy-dòng xoáy –thuật ngữ
NF A 09-170 kiểm tra không phá hủy-dòng xoáy –đặc tính của thiết bị
NF A 09-171 kiểm tra không phá hủy-dòng xoáy – phương pháp đặc tính hóa thiết bị
NFA 49-872 Ống tuýp thép- phương pháp kiểm tra không phá hủy-kiểm tra tự động bằng phương pháp dòng xoáy để phát hiện khuyết tật hoặc kiểm tra độ kín bằng cuộn dây.
NF A 49-892 Kiểm tra ống tuýp thép bằng phương pháp dòng xoáy. Phân loại kiểm tra và ứng dụng của phương pháp.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO

ISO 2360 Sử dụng phương pháp dòng xoáy để đo chiều dày lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại phi từ tính.

Tiêu chuẩn quân đội

MIL-HDBK-728/2 Sổ tay hướng dẫn quân đội – phương pháp dòng xoáy
MIL-STD-271 Tiêu chuẩn quân đội – những yêu cầu đối với các phương pháp kiểm tra không phá hủy

Tiêu chuẩn của Hiệp hội kiểm tra và vật liệu Hoa kỳ ASTM

E 215-87 Tiêu chuẩn về chuẩn hóa thiết bị dòng xoáy cho kiểm tra ống tuýp bằng hợp kim nhôm không ghép nối.
E 1316 –91 Các thuật ngữ cho kiểm tra không phá hủy
E 309-83 Kiểm tra bằng phương pháp dòng xoáy sản phẩm thép dạng ống với kỹ thuật bão hòa từ.
E 1312-89 Kiểm tra bằng phương pháp dòng xoáy sản phẩm thép dạng thanh trụ trên nhiệt độ Curie.
E571-82 Kiểm tra bằng phương pháp dòng xoáy sản phẩm Nikel và hợp kim Nikel dạng ống.
E 1033-91 Kiểm tra bằng phương pháp dòng xoáy trên nhiệt độ Curie sản phẩm sắt từ dạng ống, gia công bằng phương pháp hàn liên tục kiểu F.
E703-79 Phân loại các kim loại phi sắt từ bằng phương pháp dòng xoáy.
E 426-88 Kiểm tra bằng phương pháp dòng xoáy các sản phẩm dạng ống làm bằng sắt không gỉ austenitic và các hợp kim tương đương.
E 243-90 Kiểm tra ống tuýp đồng và hợp kim đồng bằng phương pháp dòng xoáy.
E 566-82 Phân loại các kim loại sắt từ bằng phương pháp dòng xoáy.
E 690 –91 Kiểm tra ngoại trường bằng phương pháp dòng xoáy các ống tản nhiệt chế tạo bằng vật liệu phi từ tính.
E376-89 Đo chiều dày lớp phủ bằng phương pháp dòng xoáy hoặc từ trường.

 

X.2. Thư mục tham khảo

– Cẩm nang kiểm tra không phá hủy – Mc Master -1968 vol.II
– Những bài nghiên cứu về phương pháp dòng xoáy – M.PIGEON – 1970
– Kiểm tra không phá hủy – Mc GONNAGLE – 1967
– Kiểm tra các ống tuýp trong công nghiệp mỏ bắng phương pháp dòng xoáy – B.DAVID-1981