Chương I: Ôn tập chung

I.1. Các đại lượng và đơn vị vật lý

Đạị lượng vật lýĐơn vị
R Điện trởOhm                               W
L Tự cảmHenrys                           H
F, f  Tần sốHertz                             Hz
T Chu kỳGiây                               s
w XungRadian/giây                   rd/s
Z Trở khángOhm                               W
U Điện ápVôn                                V
I Cường độ dòng điệnAmpe                             A
H Từ trườngAmpe/mét 1A/m=4.p.10-3Oersted
B Cảm ứng từTesla  1Tesla = 104 Gauss
r Điện trở xuấtOhm-mét                       W.m
s Độ dẫn điệnSiemens/mét                  S/m
mo Độ từ thẩm trong chân khôngHenry/mét mo=4.p.10-7  H/m
m Độ từ thẩm tuyệt đốiHenry/mét                     H/m
mr Độ từ thẩm tương đốiKhông đơn vị                   –
T Thời gianGiây                                 s

I.2. Những bội số và ước số

Tiền tốKý hiệuHệ số
MegaM106          1 000 000
Kilok103          1 000
Hectoh102          100
Decada101          10
Đơn vị100          1
Decid10-1         0,1
Centic10-2         0,01
Millim10-3         0,001
Microm10-6         0,000 001
Nanon10-9         0,000 000 001
picop10-12       0,000 000 000 001

I.3. Deci Bel

Cách tính dB = 20 log A/Ao

Cộng thêmNhân biên độ (lần)Trừ điChia biên độ (lần)
+ 6 dB2– 6 dB2
+ 12 dB4– 12 dB4
+ 20 dB10– 20 dB10
+ 40 dB100– 40 dB100
+ 60 dB1 000– 60 dB1 000
+ 80 dB10 000– 80 dB10 000

I.4. Bảng chữ cái Hy Lạp

ViếtĐọcViếtĐọc
a Aalphak Kkappa
b B Bêtal Llamda
c XKhi m Mmu
d DDeltan Nnu
e EEpsilono OOmicron
f FPhip Ppi
g GGamaq QThêta
h HÊtar R
i IIotas Ssigma
t Ttaux Xksi
u Uupsillony Ypsi
w Womêgaz Zdzéta