MagnaFORM 스캐너는 ECA로 탄소강 용접부를 검사합니다.

MagnaFORM ™ là bộ quét và đầu dò mới sử dụng kỹ thuật dòng điện xoáy mảng pha cho phép kiểm tra mối hàn thông qua lớp sơn 그리고 hoạt động cả với bề mặt gồ ghề. Kỹ thuật bù tín hiệu lift-off tự động giúp đảm bảo độ nhạy với các khuyết tật bề mặt được duy trì ngay cả trên bề mặt gồ ghề nhất của mối hàn và các khu vực bị ăn mòn. Là một phương án tốt thay thế cho kiểm tra thẩm thấu chất lỏng và kiểm tra từ tính.

The MagnaFORM™ eddy current array solution enables users to inspect through paint and rough surfaces. The dynamic lift-off compensation helps ensure that the sensitivity to surface-breaking defects is maintained on the roughest of welds and corroded areas. View in Olympus website (English).
견적 문의