Những gì bạn cần

để thành chuyên gia X3

Chi tiết cấu hình thiết bị

Video hướng dẫn, Tài liệu, Sách

Video hướng dẫn nhanh thực hiện bởi các chuyên gia để giúp bạn khai thác tối đa thiết bị OmniScan™ X3.

 

Xem thêm Hướng dẫn Chọn cấu hình thiết bị

Đến lúc xem video rồi

Video hướng dẫn nhanh theo từng chủ đề có thời lượng dưới 10 phút, video mới sẽ được cập nhật liên tục!

Luôn đồng hành với bạn

Tải tài liệu

Có tất cả 8 file, kích thước 58,4 MiB với 1.138 lượt tải trong mục OMNISCAN X3.

Hiển thị từ 1 tới 8 trong tổng số 8 file.

OMNISCAN X3

  Catalog OmniScan X3 201910
» 1,5 MiB - 322 hits - 1 Tháng Mười Một, 2019
Catalog sản phẩm OmniScan X3

  OmniScan MXU Software (English)
» 11,9 MiB - 73 hits - 20 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan MXU Software (English)

  OmniScan X3 Getting Started Guide
» 626,0 KiB - 69 hits - 20 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan X3 Getting Started Guide

  OmniScan X3 Manual (Bản tiếng Việt - Phiên bản đầu tiên)
» 10,7 MiB - 86 hits - 20 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan X3 Manual (Bản tiếng Việt - Phiên bản đầu tiên)

  OmniScan X3 Training Program (English)
» 15,0 MiB - 93 hits - 13 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan X3 Training Program (English)

  OmniScan X3 Training Program (Tiếng Việt)
» 15,2 MiB - 92 hits - 13 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan X3 Training Program (Tiếng Việt)

  OmniScan X3 User's Manual (English)
» 2,2 MiB - 68 hits - 20 Tháng Mười Một, 2020
OmniScan X3 User's Manual (English)

  OmniScan X3_Rev A_VN.pdf
» 1,2 MiB - 335 hits - 1 Tháng Mười Một, 2019
Catalog OmniScan X3 201910 Tieng Viet

   

Tải phần mềm