Đầu dò dạng bánh xe kiểm tra vật liệu composite RollerFORM

Bộ quét Phased Array dạng bánh xe RollerFORM được thiết kế đặc biệt để thực hiện các kiểu tra siêu âm chất lượng cao trên vật liệu tổng hợp CRFP tương tự như khi kiểm tra nhúng. Đây là giải pháp có chi phí phù hợp thay thế cho các hệ mã hóa 2 trục phức tạp.

The RollerFORM is a phased array wheel probe specifically developed to facilitate high-quality, immersion-like ultrasonic testing of composites (CRFP). An affordable replacement for full 2-D encoding systems, the RollerFORM also offers a viable alternative to immersion techniques. View in Olympus website (English).

Contact for a quote